Artykuły:
Zmiana retoryki ukraińskich kibiców piłkarskich podczas społeczno-politycznych wydarzeń na Ukrainie w latach 2013–2016
Oblicza Komunikacji, Medialne i propagandowe oblicza wojny, Strony 145 - 155
Pobierz artykuł PDF
зміна риторики українських футбольних фанатів під час суспільно-політичних подій в україні 2013–2016 років
Oblicza Komunikacji, Medialne i propagandowe oblicza wojny, Strony 157 - 165
Pobierz artykuł PDF
Український лінгвокраїнознавчий словник власних назв і його використання у дидактиці української мови як чужої
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 221 - 226
Pobierz artykuł PDF
Розвиток української футбольної лексики у Cхідній Ґаличині на початку ХХ століття
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 315 - 327
Pobierz artykuł PDF
Od socjaldemokracji do nacjonalizmu: zmiany w ideologii i światopoglądzie Dmytra Doncowa
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 10, 2019, Strony 37 - 51
Pobierz artykuł PDF
Nazwy ukraińskich klubów piłkarskich w Galicji w pierwszej połowie XX wieku
Onomastica Slavogermanica, ONOMASTICA SLAVOGERMANICA, Strony 79-88
Pobierz artykuł PDF
Nazwy ukraińskich drużyn piłkarskich z perspektywy historycznej
Oblicza Komunikacji, Spotkania interdyscyplinarne, Strony 133-149
Pobierz artykuł PDF