Artykuły:
Język Wincentego Witosa — na przykładzie tekstów skierowanych do chłopów
Język a Kultura, Idiolekty w różnych sferach komunikacji, Strony 59 - 69
Pobierz artykuł PDF
Pochlebstwo jako konstytutywna cecha oracji Sejmu Wielkiego
Język a Kultura, Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, Strony 67 - 81
Pobierz artykuł PDF
Perswazyjność pierwszych polskich tekstów politycznych na przykładzie wypowiedzi posłów sejmu 1548 roku na temat ożenku króla
Język a Kultura, Perswazja przez styl i stylizację, Strony 23 - 37
Pobierz artykuł PDF
Zagajenia marszałka sejmu — ewolucja wzorca gatunkowego od XVI wieku do dziś
Język a Kultura, Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych — tradycja i zmiana , Strony 163 - 174
Pobierz artykuł PDF
Elementy sacrum w stylu prawno-urzędowym na przykładzie dokumentów sejmików ziemskich doby średniopolskiej
Język a Kultura, Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 53 - 64
Pobierz artykuł PDF
Osiemnastowieczny pierwowzór tabloidu na przykładzie „Kuriera Polskiego” i „Uprzywilejowanych Wiadomości z Cudzych Krajów”
Oblicza Komunikacji, 4, 2011, Tabloidy — język, wartości, obraz świata, Strony 231 - 241
Pobierz artykuł PDF
Jak krytycy nazywają ideologię Radia Maryja?
Oblicza Komunikacji, 2, 2009, Ideologie codzienności, Strony 199 - 205
Pobierz artykuł PDF
Obraz Rzeczypospolitej w wypowiedziach posłów sejmu 1793 roku jako przejaw słabości władzy ustawodawczej
Oblicza Komunikacji, 7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 9 - 26
Pobierz artykuł PDF
O funkcjach tytułów prac naukowych z zakresu językoznawstwa
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 125 - 139
Pobierz artykuł PDF
Przejawy świadomości językowej w zakresie stosowania perswazyjnych aktów mowy w średniopolskich diariuszach sejmowych
Język a Kultura, Świadomość językowa w ujęciu antropologiczno-kulturowym, Strony 87-99
Pobierz artykuł PDF
Potencjał słowotwórczy nazwisk polityków na przykładzie kategorii nazw abstrakcyjnych cech
Oblicza Komunikacji, Fascinatio studiorum linguarum, Strony 139-151
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Oblicza Komunikacji, Fascinatio studiorum linguarum, Strony 9-12
Pobierz artykuł PDF