Artykuły:
Zmiany we współczesnym języku polskim i ich kulturowe uwarunkowania
Język a Kultura, Tom jubileuszowy, Strony 59 - 79
Pobierz artykuł PDF
Człowiek — język — świat według współczesnych polskich tabloidów zarys problematyki
Oblicza Komunikacji, 4, 2011, Tabloidy — język, wartości, obraz świata, Strony 73 - 83
Pobierz artykuł PDF
Rytualizacja w języku władzy komunistycznej PRL
Oblicza Komunikacji, 7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 37 - 50
Pobierz artykuł PDF