Artykuły:
Styl reklamowy w perspektywie trzech paradygmatów współczesnej stylistyki
Język a Kultura, Perswazja przez styl i stylizację, Strony 165 - 177
Pobierz artykuł PDF
Joseph Stalin’s statements on language and linguistics as verbal acts of autocracy
Oblicza Komunikacji, 7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 67 - 74
Pobierz artykuł PDF