Artykuły:
Faktoid jako operatywna fikcja w medialnym dyskursie politycznym
Oblicza Komunikacji, 7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 103 - 113
Pobierz artykuł PDF