Artykuły:
Władza emocji czy władza nad emocjami — dyskursywne reprezentacje emocji
Oblicza Komunikacji, 7, 2014, Język polityki – historia i współczesność, Strony 89 - 102
Pobierz artykuł PDF