Artykuły:
Funkcje formantów zdrabniających w nominacji części ciała
Język a Kultura, Struktura słowa a interpretacja świata, Strony 141 - 150
Pobierz artykuł PDF
Perswazyjne aspekty typografii na przykładzie reklamy prasowej
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 25 - 36
Pobierz artykuł PDF
Co można wyczytać z okładek? Rozważania wokół "Tysiąca polskich okładek" Aleksandry i Daniela Mizielińskich
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 30, 2011, Strony 165 - 168
Pobierz artykuł PDF
Ilustracje w ogólnych słownikach języka polskiego
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), 27, 2008, Strony 119 - 133
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Bibliologiczne wycieczki socjologa literatury
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 109 - 115
Pobierz artykuł PDF
Od książek kucharskich dla dzieci i młodzieży do kultury kulinarnej PRL-u… Anita Has-Tokarz, „Książki kucharskie i okołokulinarne dla dzieci i młodzieży w  Polsce w latach 1945–1989: Teksty — Funkcje — Konteksty”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016
Studia o Książce i Informacji (dawniej: Bibliotekoznawstwo), , Strony 257 - 261
Pobierz artykuł PDF
Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta 1522. Wydali i wstępem opatrzyli Wiesław Wydra i Rafał Wójcik, wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss, Poznań 2014
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 193 - 199
Pobierz artykuł PDF
Koncepcja edytorstwa jako subdyscypliny bibliologicznej w pracach Leona Marszałka 1912–1996
Roczniki Biblioteczne. Czasopismo poświęcone kulturze książki i komunikacji piśmiennej, , Strony 91 - 104
Pobierz artykuł PDF
Dla dzieci — czyli jakie? Słowniki języka polskiego dla najmłodszych jako przykład dostosowania opisu leksykograficznego i modelu edytorskiego do dziecięcego użytkownika
Oblicza Komunikacji, Fascinatio studiorum linguarum, Strony 351-374
Pobierz artykuł PDF