Zgłaszanie tekstów

Teksty należy przesyłać w wersji elektronicznej pod adresem: komunikologia@uni.wroc.pl. Oblicza Komunikacji publikują artykuły napisane w języku polskim lub angielskim. Pozostałe informacje na stronie www.wuwr.com.pl.