Artykuły:
Ludność katolicka i ewangelicka Kępna w XVIII wieku
Przeszłość Demograficzna Polski, 30, 2011, Strony
Pobierz artykuł PDF
Wielkość i struktura rodziny chłopskiej w parafii rzymskokatolickiej gorzkowskiej w 1791 roku
Przeszłość Demograficzna Polski, 30, 2011, Strony
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Юpiй Легун, Олексaндp Петpeнкo, Рeвiзiйний пepeпис нaceлeння 1795 p.: Бpaцлaвcькa губepнiя, ч. 1: Бершадський повiт, т. 1: Ревізійні списки селян сіл: Крикливець, Крушинівка, Лугувате, Любашівка, Ободівка, Поташня, П’ятківка, Рогізка, Татарівка, Христище, Яланець, Вiнниця 2003, ss. 284.
Przeszłość Demograficzna Polski, 30, 2011, Strony 104 - 109
Pobierz artykuł PDF
Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszowskim w końcu XVIII wieku
Przeszłość Demograficzna Polski, 29, 2010, Strony 29 - 68
Pobierz artykuł PDF
Cykl rozwojowy gospodarstwa chłopskiego na przykładzie wsi parafii Będków na podstawie spisu ludności z 1791 roku
Przeszłość Demograficzna Polski, , Strony 117 - 130
Spisy parafian cerkwi trembowelskich z 1763 roku
Przeszłość Demograficzna Polski, 32, 2013, Strony 89 - 102
Pobierz artykuł PDF
Śluby w parafii greckokatolickiej Kałusz w latach 1785–1897
Przeszłość Demograficzna Polski, 33, 2014, Strony 39 - 63
Pobierz artykuł PDF
Spis ludności parafii Żółtańce z 1785 roku
Przeszłość Demograficzna Polski, 34, 2014, Strony 53 - 60
Pobierz artykuł PDF
Gospodarstwo chłopskie w wybranych wsiach dóbr teofilpolskich na Podolu w 1827 roku
Przeszłość Demograficzna Polski, 35, 2014, Strony 41 - 54
Pobierz artykuł PDF
Drobna szlachta w Galicji polska czy ukraińska? — uwagi o książce Любов Сливки, Галицька дрібна шляхта в австро-угорщині 1772– 1914 рр., Івано-Франківськ 2009
Przeszłość Demograficzna Polski, 35, 2014, Strony 93 - 113
Pobierz artykuł PDF
Ludność rzymskokatolickiej parafii Koropiec w latach 1704–1775
Przeszłość Demograficzna Polski, 36, 2014, Strony 23 - 37
Pobierz artykuł PDF
Spisy ludności rzymskokatolickiej parafii Tartaków z lat 1787 i 1789
Przeszłość Demograficzna Polski, 36, 2014, Strony 113 - 150
Pobierz artykuł PDF