Artykuły:
Hiszpańska podróż Jędrzeja Giertycha
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 39, 2017, nr 3, Strony 49 - 65
Pobierz artykuł PDF
Polsko–hiszpańskie kontakty gospodarcze w okresie międzywojennym
Przegląd Historyczny, 101, 2010, z. 4, Strony 651 - 662
Pobierz artykuł PDF