Artykuły:
Grube ciało. Społeczne postrzeganie otyłości w średniowieczu
Przegląd Historyczny, 100, 2009, z. 3, Strony 495 - 524