Artykuły:
Koncepcje stylów życia i  obserwacja komunikacji — lifestyle’owe kody komunikacyjne
Język a Kultura, Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, Strony 273 - 286
Pobierz artykuł PDF
Co nam się stanie bez trzeciej ręki? Telefon mobilny i kategoria łączności — eksperyment
Dziennikarstwo i Media, Teoria i praktyka medioznawstwa, Strony 159 - 174
Pobierz artykuł PDF
Powstawanie (auto)wizerunku w kontekście biografii medialnej i rozwoju technologii
Dziennikarstwo i Media, Kody i strategie w komunikacji, Strony 197 - 212
Pobierz artykuł PDF
„Gesundheit/zdrowie” und „Krankheit/choroba” als kommunikativ semantisierte sprachliche Größen und Elemente des Systems der Kollektivsymbolik in Deutschland und Polen
Studia Linguistica, , Strony 113-136
Pobierz artykuł PDF
Transformation design a informacja naukowa. Zaistnienie nowego zjawiska w komunikacji oraz proces systematyzacji związanych z nim informacji — eksploracja teoretyczna i empiryczna
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 95-113
Pobierz artykuł PDF
„Transformation design” — komunikacja — normalność. Propozycja połączenia różnych stanowisk na tle wyzwań kryzysu klimatycznego oraz idei postwzrostu
Prace Kulturoznawcze, Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Operacjonalizacje i projektowanie, Strony 27-44
Pobierz artykuł PDF