Artykuły:
Przenikanie sztuki i nauki w sztuce mediów
Prace Kulturoznawcze, Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Operacjonalizacje i projektowanie, Strony 133-145
Pobierz artykuł PDF