Artykuły:
Poza kontrolą. Negocjacja z subnaturą
Prace Kulturoznawcze, Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Operacjonalizacje i projektowanie, Strony 147-156
Pobierz artykuł PDF