Artykuły:
Korespondencja „a parte”
Prace Kulturoznawcze, Archeologie kulturoznawstwa, Strony 99-112
Pobierz artykuł PDF
Pierwszy malarz Gór Olbrzymich
Prace Kulturoznawcze, Archeologie kulturoznawstwa, Strony 133-140
Pobierz artykuł PDF