Kolegium Redakcyjne

Dorota Wolska, (redaktorka naczelna), Uniwersytet Wrocławski

Krzysztof Łukasiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Magdalena Matysek-Imielińska, Uniwersytet Wrocławski

Jacek Małczyński (sekretarz), Uniwersytet Wrocławski

Rola Kolegium Redakcyjnego:

  1. Kolegium Redakcyjne tworzą pracownicy Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego powoływani przez Radę Instytutu.
  2. Kolegium Redakcyjne składa się z redaktora naczelnego, członków redakcji oraz sekretarza.
  3. Kolegium Redakcyjne odpowiedzialne jest za przyjmowanie tekstów zgłaszanych do „Prac Kulturoznawczych”, opracowanie koncepcji numerów tematycznych, wskazanie redaktora prowadzącego numer, nadzorowanie procedury recenzyjnej.
  4. Kolegium Redakcyjne w trosce o rozwój polskich studiów kulturoznawczych i  zapewnienie im międzynarodowej pozycji dba o to, by w czasopiśmie publikowane były oryginalne artykuły spełniające najwyższe standardy naukowe i etyczne.
  5. Kolegium Redakcyjne we współpracy z Radą Naukową dba o rozwój czasopisma, jego rozpoznawalność oraz zachowanie profilu.