Komitet Redakcyjny

Prof. Dorota Wolska - redaktor naczelny

Dr Krzysztof Łukasiewicz - sekretarz redakcji