Recenzenci

Recenzenci tekstów opublikowanych w „Pracach Kulturoznawczych” w 2018 roku

 • Monika Bakke (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Stefan Bednarek (Uniwersytet Wrocławski, prof. em.)
 • Sławomir Bobowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Agnieszka Dauksza (Uniwersytet Jagielloński)
 • Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Piotr Fereński (Uniwersytet Wrocławski)
 • Mirosław Filiciak (Uniwersytet SWPS)
 • Beata Frydryczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Michał Gusin (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
 • Marzanna Jagiełło (Politechnika Wrocławska)
 • Agnieszka Jelewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Agnieszka Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Barbara Kita (Uniwersytet Śląski)
 • Leszek Koczanowicz (Uniwersytet SWPS)
 • Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski)
 • Izabela Kowalczyk (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
 • Marek Krajewski (Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Małgorzata Łaskarzewska (Politechnika Warszawska)
 • Krzysztof Łukasiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
 • Sławomir Magala (Uniwersytet Jagielloński)
 • Jacek Maczyński (Uniwersytet Wrocławski)
 • Andrzej Marzec (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Magdalena Matysek-Imielińska (Uniwersytet Wrocławski)
 • Tomasz Misiak (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
 • Anna Nacher (Uniwersytet Jagielloński)
 • Rafał Nahirny (Uniwersytet Wrocławski)
 • Adam Nobis (Uniwersytet Wrocławski)
 • Andrzej W. Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Karol Piasecki (Uniwersytet Szczeciński)
 • Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
 • Włodzimierz Rączkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Maria Reut (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
 • Jacek Schindler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Grzegorz Stępniak (Uniwersytet Jagielloński)
 • Monika Talarczyk (PWSTiF im. L. Schillera, Łódź)
 • Renta Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)
 • Paweł Tomczok (Uniwersytet Śląski)
 • Mateusz Torzecki (Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu)
 • Barbara Tuchańska (Uniwersytet Łódzki)
 • Przemysław Urbańczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
 • Dorota Wolska (Uniwersytet Wrocławski)
 • Eugeniusz Wilk (Uniwersytet Jagielloński)
 • Magdalena Zamorska (Uniwersytet Wrocławski)
 • Jerzy Żurko (Uniwersytet Wrocławski)

 

Recenzenci 17. tomu „Prac Kulturoznawczych” (2015)

 • Stefan Bednarek (Uniwersytet Wrocławski)
 • Grzegorz Godlewski (Uniwersytet Warszawski)
 • Anna Gomóła (Uniwersytet Śląski)
 • Alicja Kisielewska (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Mirosław Kocur (Uniwersytet Wrocławski)
 • Mirosław Loba (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)
 • Krzysztof R. Mazurski (Politechnika Wrocławska)
 • Marek Pacukiewicz (Uniwersytet Śląski)
 • Maria Reut (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
 • Zofia Rosińska (Uniwersytet Warszawski)
 • Jiři Siostrzonek (Uniwersytet Śląski w Opavie)
 • Jacek Sójka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Grzegorz Strauchold (Uniwersytet Wrocławski)
 • Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)
 • Aleksiej Wasiliew (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskowie)

 

 

Procedura recenzowania:

1. Wszystkie artykuły publikowane w „Pracach Kulturoznawczych" są recenzowane; recenzje są anonimowe dla obu stron.
2. O przyjęciu tekstu do recenzji autorzy zostaną powiadomieni elektronicznie w ciągu 30 dni od momentu potwierdzenia jego otrzymania.
3. Decyzja o przyjęciu tekstu do druku (po pozytywnej recenzji) zostanie przekazana w ciągu 6 miesięcy.
4. Recenzje zostaną przesłane autorom, którzy są zobowiązani do dokonania zasugerowanych w nich poprawek.
5. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w tekście.
6. Teksty będą publikowane w zależności od zgodności z profilem tematycznym kolejnych numerów.