Artykuły:
Kendall random walks
Probability and Mathematical Statistics, 36, z. 1, 2016, Strony 165 - 185
Pobierz artykuł PDF