• Wolność wypowiedzi. Uwagi na tle regulacji europejskiej i amerykańskiej

Wolność wypowiedzi. Uwagi na tle regulacji europejskiej i amerykańskiej

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.9
Łukasz Żukowski
Google Scholar Łukasz Żukowski
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł dotyczy podstawowych kwestii związanych z ochroną wolności wypowiedzi w Europie i w USA. Poruszone i scharakteryzowane zostały fundamentalne koncepcje modeli dopuszczalności ograniczeń wolności słowa ze strony państw oraz omówione cechy charakterystyczne tej wolności. W artykule przedstawiono również tło historyczne towarzyszące kształtowaniu się wolności wypowiedzi w państwach demokratycznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.