Artykuły:
Kilka uwag o obowiązku udzielania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń poza zakresem swojej specjalizacji
Przegląd Prawa i Administracji, Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 375 - 387
Pobierz artykuł PDF
Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi obwodowej — aspekty prawne
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 17, 2015, Strony 197 - 210
Pobierz artykuł PDF
Różnicowanie pracowników ze względu na dziedzictwo genetyczne w prawie polskim
Prawo, 315/1, 2013, Strony 329 - 342
Pobierz artykuł PDF
Granice dopuszczalności przeprowadzania testów genetycznych w celach medycznych u osób małoletnich. Rozważania na tle Europejskiej Konwencji Bioetycznej
Prawo, 316/1, 2014, Strony 205 - 219
Pobierz artykuł PDF
Sposób zachowania się pacjenta jako przyczyna uzasadniająca realizację prawa lekarza do odmowy leczenia
Prawo, , Strony 177 - 188
Pobierz artykuł PDF
Prawne i medyczne aspekty modyfikacji aktywności wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca u pacjentów u kresu życia
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 167-183
Pobierz artykuł PDF