Artykuły:
Charakter prawny i cel jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 667 - 678
Pobierz artykuł PDF
Prawomocność a ostateczność decyzji rentowych
Prawo, Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 109 - 123
Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie stosowania przepisów kodeksu cywilnego do określenia niektórych następstw relacji płatnik–ubezpieczony z punktu widzenia założenia racjonalności prawodawcy
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 561-572
Pobierz artykuł PDF
Ryzyko socjalne w ubezpieczeniu emerytalnym. Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania prawne i doktrynalne
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 27-42
Pobierz artykuł PDF