Artykuły:
Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego — wybrane zagadnienia
Przegląd Prawa i Administracji, 117, 2019, Strony 117 - 132
Pobierz artykuł PDF
Charakter obowiązku gminy powiatu udzielenia pomocy osobie potrzebującej art. 16 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej
Prawo, Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 225 - 236
Pobierz artykuł PDF
O realizacji zabezpieczenia społecznego w przepisach kodeksu pracy
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 647-664
Pobierz artykuł PDF
Ryzyko szkody powstałej w szczególnych okolicznościach
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 117-134
Pobierz artykuł PDF