Artykuły:
Wkraczanie prawa pracy w sferę stosunków służbowych służb mundurowych — wybrane zagadnienia
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 651 - 655
Pobierz artykuł PDF
Kodeksowa ochrona szczególna stosunku pracy powstałego na podstawie powołania
Przegląd Prawa i Administracji, 117, 2019, Strony 47 - 60
Pobierz artykuł PDF
Ustawa o pomocy uprawnionym do alimentów
Prawo, Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Strony 173 - 194
Pobierz artykuł PDF
Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku reorganizacji jednostek ich zatrudniających — wybrane zagadnienia
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 619-632
Pobierz artykuł PDF
Sąd właściwy w sprawach o roszczenia ze stosunków służbowych sędziów i prokuratorów — wybrane zagadnienia (przyczynek do dyskusji)
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 71-83
Pobierz artykuł PDF