Artykuły:
Analiza regulacji prawnych w zakresie wykorzystania GMO
Przegląd Prawa i Administracji, Prawna ochrona zwierząt, Strony 157 - 168
Pobierz artykuł PDF
Pozbawienie władzy rodzicielskiej — kara dla rodziców czy narzędzie niesienia pomocy dzieciom?
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 22, 2017, Strony 81 - 94
Pobierz artykuł PDF
Istota władzy rodzicielskiej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 61 - 71
Pobierz artykuł PDF
Instytucja ograniczenia władzy rodzicielskiej w prawie polskim
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa, Strony 163-175
Pobierz artykuł PDF
Ubóstwo — problemy definicyjne
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, Strony 235-243
Pobierz artykuł PDF
Pozycja dziecka w prawie rodzinnym islamu
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 115-124
Pobierz artykuł PDF