Artykuły:
Unia celna jako forma integracji gospodarczej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 99 - 127
Pobierz artykuł PDF
Współpraca finansowa między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 73 - 90
Pobierz artykuł PDF
Plan działania — instrument realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na przykładzie państw Europy Wschodniej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 25 - 46
Pobierz artykuł PDF
European Union–Belarus relations within the framework of the European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 409 - 426
Pobierz artykuł PDF
Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu — nowa forma współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z krajami partnerskimi Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
Ekonomia, , Strony 27 - 42
Pobierz artykuł PDF
Europejska Polityka Sąsiedztwa i jej znaczenie dla państw Europy Wschodniej
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 1, 2010, Strony 73 - 100
Pobierz artykuł PDF
Aspekty ekonomiczne współpracy Unii Europejskiej i Polski z Ukrainą
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, Strony 81 - 122
Pobierz artykuł PDF
Instrumenty wsparcia finansowego krajów partnerskich w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 5, 2014, Strony 201 - 224
Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność Unii Europejskiej za naruszenie postanowień umowy stowarzyszeniowej — uwagi w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 9, 2018, Strony 59 - 70
Pobierz artykuł PDF
Towards a Neighbourhood Economic Area – Enhanced Economic Cooperation between the European Union and Its Neighbours within the European Neighbourhood Policy
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 10, 2019, Strony 171 - 187
Pobierz artykuł PDF
Współpraca Unii Europejskiej z wybranymi państwami niedemokratycznymi Afryki Subsaharyjskiej w obszarze poszanowania praw człowieka
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 593-616
Pobierz artykuł PDF
Unia Europejska jako promotor wartości na arenie międzynarodowej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 179-193
Pobierz artykuł PDF