Artykuły:
Czas najwyższy na zmiany w modelu kontroli niedozwolonych postanowień wzorców umownych
Przegląd Prawa i Administracji, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 183 - 206
Pobierz artykuł PDF
Głos w sprawie specjalizacji w świadczeniu usług prawniczych
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 581 - 597
Pobierz artykuł PDF
O  potrzebie wzmocnienia ochrony przedsiębiorców oraz innych podmiotów niebędących konsumentami przed nadużyciami wolności kontraktowej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 143 - 158
Pobierz artykuł PDF
Rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zapobieganiu i zwalczaniu nadużyć wolności kontraktowej w umowach zawieranych w ramach zamówień publicznych
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 129 - 142
Pobierz artykuł PDF
Charakterystyka i sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 181 - 198
Pobierz artykuł PDF
Rola samorządów zawodów zaufania publicznego w systemie organów ochrony danych osobowych
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 103 - 116
Pobierz artykuł PDF
Rynek usług prawniczych w Polsce
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 8, 2017, Strony 253 - 268
Pobierz artykuł PDF
Reprezentacja spółki cywilnej na tle jej charakteru prawnego
Prawo, Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Strony 137 - 147
Pobierz artykuł PDF
Finansowanie zadań publicznych samorządów zaufania publicznego — realizacja założenia racjonalnego prawodawcy czy utrzymywanie stanu bezprawności?
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 561-574
Pobierz artykuł PDF
Zamiast wstępu
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 9-9
Pobierz artykuł PDF
Dlaczego warto wrócić do koncepcji instytucjonalnej odrębności prawa handlowego?
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 69-83
Pobierz artykuł PDF
Autorytaryzm w zarządzaniu spółkami kapitałowymi
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 309-317
Pobierz artykuł PDF
Konieczność przyjęcia europejskiej regulacji warunków przetwarzania danych cyfrowych osób zmarłych
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 231-241
Pobierz artykuł PDF