Artykuły:
La construcción de una patria en la literatura del exilio
Estudios Hispánicos, Puntos de contacto: libros, lenguas, espacios, Strony 75 - 85
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Małgorzata JANERKA, La novela policiaca espańola 1975–2005 ante los problemas de la sociedad espańola contemporánea
Estudios Hispánicos, Lengua, cultura y cognición, Strony 188 - 190
Pobierz artykuł PDF
Las culturas periféricas de Espana en Polonia. Algunas reflexiones acerca del I Congreso Nacional: Lenguas y culturas minoritarias de la Península Ibérica en los estudios polacos
Estudios Hispánicos, Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, Strony 281 - 285
Pobierz artykuł PDF
Recencja: Piotr SAWICKI, La narrativa espańola de la Guerra Civil 1936–1975: Propaganda, testimonio y memoria creativa
Estudios Hispánicos, Expresión, ilusión, mundos posibles, Strony 130 - 132
Pobierz artykuł PDF
Albrecht BUSCHMANN, Max Aub und die spanische Literatur zwischen Avantgarde und Exil, Berlin/Boston, Walter de Gruyter, 2012, 279 pp.
Estudios Hispánicos, Contraste y periferia, Strony 199 - 201
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: MAGÍ SUNYER, MONTSERRAT CORRETGER eds., Mitologia, simbologia i  literatura 1890–1939, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012, 195 pp.
Estudios Hispánicos, Lletres catalanes, Strony 167 - 169
Pobierz artykuł PDF
Homenaje al profesor Florian Śmieja
Estudios Hispánicos, Homenaje a Florian Śmieja, Strony 15 - 38
Pobierz artykuł PDF
La España de Józef Wittlin
Estudios Hispánicos, Homenaje a Florian Śmieja, Strony 119 - 126
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Beata BACZYŃSKA, Marlena KRUPA eds., Entre artes, culturas y tiempos. Poesía y teatro hispánicos
Estudios Hispánicos, Homenaje a Florian Śmieja, Strony 225 - 227
Pobierz artykuł PDF
La experiencia exílica en „La casa de los conejos” de Laura Alcoba
Estudios Hispánicos, 25, 2017, Strony 65 - 74
Pobierz artykuł PDF
La lucha guerrillera en la obra de José Herrera Petere: „Cumbres de Extremadura y Carpio de Tajo”
Estudios Hispánicos, 25, 2017, Strony 85 - 95
Pobierz artykuł PDF
Presentación del volumen
Estudios Hispánicos, 26, 2018, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Wspomnienie o prof. Eugeniuszu Tomiczku
Germanica Wratislaviensia, Beobachtungen und Überlegungen, Strony 5 - 6
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Neerlandica Wratislaviensia, 25, 2015, Strony 9 - 15
Pobierz artykuł PDF
Du cri au silence: les voix des personnages dans Un Barrage contre le Pacifique et L’Amant de Marguerite Duras
Romanica Wratislaviensia, 56, 2009, Strony 85 - 97
Pobierz artykuł PDF
Bibliographie
Romanica Wratislaviensia, 56, 2009, Strony 199 - 205
Pobierz artykuł PDF
Configuration traducteur–auteur: jeu sur deux lignes. Sur la Vengeance du traducteur de Brice Matthieussent
Romanica Wratislaviensia, 59, 2012, Strony 41 - 49
Pobierz artykuł PDF
La mise en récit de la Grande Guerre : remarques sur l’instance narratrice dans Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot
Romanica Wratislaviensia, 61, 2014, Strony 99 - 108
Pobierz artykuł PDF
Motywy cielesności tańca w utworach pisarzy „Młodej Muzy” w ujęciu badawczym Agnieszki Matusiak — Agnieszka Matusiak, W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy „Młodej Muzy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2
Slavica Wratislaviensia, 154, 2011, Strony 191 - 195
Pobierz artykuł PDF
Jubilatowi do sztambucha
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 9 - 12
Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac Profesora Tadeusza Klimowicza
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 25 - 33
Pobierz artykuł PDF
Визуальная поэтика женского тела у Александра Блока и средневековый канон красоты
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 317 - 326
Pobierz artykuł PDF
Chodzące ciało Anny Kareniny Lwa Tołstoja i Pani Dalloway Virginii Woolf
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 381 - 388
Pobierz artykuł PDF
Profesor Marian Jakóbiec 8 IX 1910 – 27 IV 1998. W setną rocznicę urodzin
Slavica Wratislaviensia, 152, 2010, Strony 7 - 14
Pobierz artykuł PDF
Вида Гудонене, "Психология личности в русской прозе и поэзии", Вильнюс 2006
Slavica Wratislaviensia, 152, 2010, Strony 143 - 145
Pobierz artykuł PDF
Michaela Hashemi, "Karel Račin – nedoceněny barokni autor", Brno 2005
Slavica Wratislaviensia, 152, 2010, Strony 146 - 147
Pobierz artykuł PDF
Jolanta Tambor, "Mowa Gornoślązakow oraz ich świadomość językowa i etniczna", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006
Slavica Wratislaviensia, 152, 2010, Strony 155 - 158
Pobierz artykuł PDF
O sobie samej — z zakłopotaniem — słów kilka
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 7 - 11
Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac Profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 13 - 18
Pobierz artykuł PDF
Italija kao san i mòra: jedan primer iz srpske književnosti
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 39 - 47
Pobierz artykuł PDF
Bułgarski sen o XIX-wiecznym odrodzeniu narodowym
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 49 - 57
Pobierz artykuł PDF
Kiedy serce śpi. Semantyka snu w twórczości Hryhorija Skoworody
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 113 - 121
Pobierz artykuł PDF
Поэтика и функции сновидений в сюжетосложении русской высокой комедии Недоросль, Горе от ума, Ревизор
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 123 - 132
Pobierz artykuł PDF
Sen w koncepcji artystycznej utworów Antona Czechowa
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 143 - 153
Pobierz artykuł PDF
Zmory codzienności Aleksandra Błoka. Traumatyczne spotkania poetyckiej nadwrażliwości z rzeczywistością społeczną w Dziennikach z lat 1911–1913
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 179 - 189
Pobierz artykuł PDF
Sen — najrealniejszy z bytów? Motywy oniryczne w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku opowiadania On oraz Sny Jewdokii Nagrodskiej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 191 - 199
Pobierz artykuł PDF
Sen w prozie Walentina Rasputina
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 257 - 265
Pobierz artykuł PDF
Сон и явь в романе Олега Постнова Страх
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 289 - 296
Pobierz artykuł PDF
Sny o Májovém snu minsterberského knížete a kladského hraběte Jindřicha mladšího z Poděbrad
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 337 - 344
Visio a její využití vnábožensky vzdělávací literatuře
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 345 - 354
Czeskie sny Vladimíra Macury
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 355 - 362
Sen jako strategia narracyjna poetyka powieściowa Milana Kundery
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 373 - 382
Przeplatanie się motywów śmierci i snu w powieści Jana Balabána Zeptej se táty
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 393 - 401
Mitologiczne źródła snu i ich wymiar symboliczny w twórczości Wiesława Myśliwskiego
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 415 - 422
Marzenie senne jako proces psychiczny na przykładzie wiersza Sen Wisławy Szymborskiej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 423 - 428
Jiří Rejzek, Lidová etymologie v češtině, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2009, ss. 138
Slavica Wratislaviensia, 156, 2012, Strony 222 - 224
Pobierz artykuł PDF
Alena M. Černá, Staročeské názvy chorob, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2009, ss. 202
Slavica Wratislaviensia, 156, 2012, Strony 224 - 226
Pobierz artykuł PDF
Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Futuryzm w czeskim pejzażu literackim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 278
Slavica Wratislaviensia, 156, 2012, Strony 226 - 229
Pobierz artykuł PDF
Curriculum vitae
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Соотношение чувство–мысль в образах исторического прошлого (на материале русской прозы второй половины XVIII века)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 21 - 32
Pobierz artykuł PDF
Синестезия в пространстве художественного творчества (Александр Скрябин и Владимир Набоков)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 185 - 193
Pobierz artykuł PDF
(Вне)чувственное восприятие мира героями Валентина Распутина (на материале повести Последний срок)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 279 - 289
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Mój przyjaciel — Jubilat
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 17 - 18
Pobierz artykuł PDF
Nieznany rękopiśmienny słownik wschodniosłowiański (Lexicon slavo-rutenicum z  początku XVIII wieku)
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 91 - 100
Pobierz artykuł PDF
Skrzydlate słowa jako problem translatoryczny (na przykładzie tak zwanych putinizmów)
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 133 - 140
Pobierz artykuł PDF
Wyraz — zdanie — tekst: problem punktu widzenia w  perspektywie translatorycznej (na materiale języka rosyjskiego i  polskiego)
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 347 - 355
Pobierz artykuł PDF
Libor Martinek, Władysław Sikora, Literature & Sciences, Opava 2015
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 139 - 142
Pobierz artykuł PDF
Kamila Woźniak, Wtajemniczenia. Szkice o motywach inicjacyjnych w prozie czeskiej XX wieku, Universitas, Kraków 2015
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 142 - 144
Pobierz artykuł PDF
Katarína Bednárová, Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od sakrálneho k  profánnemu, Veda, Bratislava 2013
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 144 - 146
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość Uniwersytet Wrocławski, 14–15 maja 2015 roku
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 149 - 155
Pobierz artykuł PDF
Rafał Kowalczyk (1972–2015)
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 157 - 159
Pobierz artykuł PDF
Slobodan Ž. Marković (1928–2015)
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 160 - 161
Pobierz artykuł PDF
Młodość i starość (według) Nikołaja Karamzina
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 47 - 58
Pobierz artykuł PDF
„Пришли годы, в которых нет мне больше удовольствия…” (концепт „старость” в хронике Николая Лескова „Захудалый род” и романе Юзефа Игнация Крашевского „Графиня Козель”)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 105 - 115
Pobierz artykuł PDF
Stary mistrz z Petersburga (na podstawie powieści Johna Maxwella Coetzeego)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 257 - 266
Pobierz artykuł PDF
Umelecké modelovanie fenoménu staroby v tvorbe slovenských autorov (Milo Urban, Július Barč-Ivan, Karol Horák)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 643 - 653
Pobierz artykuł PDF
„Такав обичај спроводе само педесетогодишње и више старице„ (1898): прагматика старости у традиционалној култури Словена
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 665 - 675
Pobierz artykuł PDF
Исследование особенностей жеста в ранней поэзии Бориса Пастернака (на примере книги стихов „Сестра моя — жизнь”)
Slavica Wratislaviensia, 164, 2017, Strony 65 - 77
Pobierz artykuł PDF
Лингвокультурологический анализ концепта «дружба» в русском языке: паремиологический и ассоциативный аспекты
Slavica Wratislaviensia, 164, 2017, Strony 161 - 175
Pobierz artykuł PDF
Jednostka leksykalna барем i jej polskie odpowiedniki — próba analizy semantycznej i składniowej (na podstawie przekładów prozy macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński)
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 49 - 56
Pobierz artykuł PDF
Науковий дискурс ХХI ст.: нейтралізація типових cтильових ознак (аналіз комунікативної ситуації в межах сучасного організаційно‑наукового заходу)
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 217 - 227
Pobierz artykuł PDF
Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообразовательный и семантический аспекты)
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 441 - 449
Pobierz artykuł PDF
Motyw „podwójnego ojcostwa” w Młodziku i Braciach Karamazow Fiodora Dostojewskiego
Slavica Wratislaviensia, 166, 2018, Strony 69 - 80
Pobierz artykuł PDF
Танатологические мотивы в контексте парадигм художественности (на материале русской литературы)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 11 - 21
Pobierz artykuł PDF
Смех и смерть в русской культурной традиции: истоки и трансформация мотива
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 23 - 34
Pobierz artykuł PDF
Русские загадки о смерти, покойнике, погребении в межкультурном контексте
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 35 - 46
Pobierz artykuł PDF
„Паче радуяся отхожю свѣта сего!”: смерть святого и смерть злодея в древнерусских текстах XI–XII  веков
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 47 - 62
Pobierz artykuł PDF
Ситуация „преставления” в  старообрядческой агиографии
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 63 - 72
Pobierz artykuł PDF
Śmierć to nie kres istnienia… Oblicza śmierci w poezji masońskiej Michaiła Chieraskowa
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 73 - 81
Pobierz artykuł PDF
Śmierć nagła. Rosjanie wobec trzęsienia ziemi w Lizbonie w 1755 roku
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 83 - 98
Pobierz artykuł PDF
Концепт „смерть” в романтической лирике Михаила Лермонтова
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 111 - 122
Pobierz artykuł PDF
Тема самоубийства и неевклидово пространство в творчестве Федора Достоевского
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 133 - 146
Pobierz artykuł PDF
Samobójcy w twórczości Fiodora Dostojewskiego — próba typologii
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 147 - 159
Pobierz artykuł PDF
Сюжетные функции мотива смерти в романах Федора Достоевского
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 161 - 169
Pobierz artykuł PDF
Suicidia w twórczości Gajto Gazdanowa
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 321 - 328
Pobierz artykuł PDF
Присчетные существительные: проблемы терминологии и классификации
Slavica Wratislaviensia, 169, 2019, Strony 89 - 98
Pobierz artykuł PDF
Przedmowa / Vorwort
Studia Linguistica, , Strony 7 - 7
Pobierz artykuł PDF
Komunikat o zmianach
Czasopismo Testowe "Nauka", Czasopismo próbne, Strony 23-26
Pobierz artykuł PDF Pobierz artykuł PDF
tytuł artykułu 44
Czasopismo Testowe "Nauka", Czasopismo próbne, Strony 1-12
Pobierz artykuł PDF
Een unicum in Europa. Hugo de Groot en zijn Jodenreglement
Neerlandica Wratislaviensia, Neerlandica Wratislaviensia, Strony 207-227
Pobierz artykuł PDF
Bezpieczeństwo energetyczne w społeczeństwie ryzyka
Forum Socjologiczne, Społeczne konteksty bezpieczeństwa, Strony 115-130
Pobierz artykuł PDF
Karkonosze jako idealny górski krajobraz na przełomie XVIII i XIX wieku
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 93-102
Pobierz artykuł PDF
Ikonosfera kurortu górskiego. Przyczynek do studiów nad historią uzdrowisk śląskich w XIX i XX wieku
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 285-302
Pobierz artykuł PDF
Parateksty drukowanych ksiąg cerkiewnych w metropolii kijowskiej jako media pamięci (druga połowa XVI–XVII wiek)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 171-181
Pobierz artykuł PDF
Психобіографічне підґрунтя інтимної лірики Тараса Шевченка
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 183-193
Pobierz artykuł PDF
Gesty pańszczyźniane. Cielesny wymiar pamięci społecznej w prozie Iwana Franki
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 195-204
Pobierz artykuł PDF
Проблематичність проща(е)ння: випадок Миколи Хвильового
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 205-219
Pobierz artykuł PDF
Успадковані спогади: Ольга Гоффманн vel Ткачук повертає пам’ять про батька
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 221-232
Pobierz artykuł PDF
Pamięć jednostki a pamięć narodu. Tropy pamięci w powieściach Wołodymyra Łysa
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 233-244
Pobierz artykuł PDF
„In the army now”: Комічні тональності пам’яті про радянське минуле в книзі Кузьми Скрябіна „Я, Паштет і Армія”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 245-254
Pobierz artykuł PDF
Концепт пам’яті в художньому дискурсі сучасної української новелістики
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 255-265
Pobierz artykuł PDF
Художня репрезентація автобіографічної пам’яті у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 278-286
Pobierz artykuł PDF
„Daję ci te wspomnienia niczym nasiona…” — transfer diasporycznej pamięci następnego pokolenia w powieści „Lesia’s Dream” (2003) Laury Langston
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 287-301
Pobierz artykuł PDF
Czytanie pamięci. Cisza, czas i emocje w opowiadaniach Idy Fink
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 303-314
Pobierz artykuł PDF
Stylizace romantického subjektu. Paměti Josefa Václava Friče
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 315-325
Pobierz artykuł PDF
Proměny interpretace vzniku Československa v českém marxisticko-leninském myšlení
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 328-339
Pobierz artykuł PDF
Ogród Karkonosza Josefa i Karela Čapków jako miejsce autobiograficzne a współczesne sposoby konstruowania tej przestrzeni
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 341-351
Pobierz artykuł PDF
Půda jako základ obrazu české národní identity v ruralistické literatuře
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 353-360
Pobierz artykuł PDF
Sztuka pamięci. O prozie Milady Součkovej „Hlava umělce”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 361-370
Pobierz artykuł PDF
Terre I. Bl.: Ivan Blatný a (re)konstrukce jeho místa v české kultuře
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 371-382
Pobierz artykuł PDF
Novela Josefa Škvoreckého „Neuilly" — "Dichtung", anebo "Wahrheit”?
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 383-389
Pobierz artykuł PDF
Role historické paměti v románech Viléma Hejla
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 391-399
Pobierz artykuł PDF
Pamięć jako forma terapii — autobiografizm w prozie Oty Pavla
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 401-410
Pobierz artykuł PDF
Pamięć/wspomnienie. Uwagi do tekstu Lubomíra Doležela „Život s literaturou. Vzpomínky a rozhovory”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 411-421
Pobierz artykuł PDF
Autoepitafium pisarza-celebryty — „Vladimír Páral o sobie i innych, ciekawszych sprawach”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 423-433
Pobierz artykuł PDF
Paměti českého disentu po roce 1989
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 435-442
Pobierz artykuł PDF
Odmítaná paměť, narušená identita. Kjednomu problému současné české prózy
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 451-458
Pobierz artykuł PDF
Memorialny wymiar kultury staroserbskiej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 459-471
Pobierz artykuł PDF
Żydzi z Šabaca. Reprezentacja literacka i praktyki pamięci
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 473-485
Pobierz artykuł PDF
Pamięć o Sarajewie w prozie wspomnieniowej autorów z Bośni i Hercegowiny
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 487-497
Pobierz artykuł PDF
Sjećanje kao pokušaj odbrane od zla u romanu Filipa Davida „Kuća sećanja i zaborava”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 499-509
Pobierz artykuł PDF
Archiwizacja i muzealizacja pamięci pokoleniowej. Jasminko Halilović „Djetinjstvo u ratu. Sarajevo 1992–1995.” oraz Muzej ratnog djetinjstva
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 511-521
Pobierz artykuł PDF
Pamięć w przestrzeni publicznej Belgradu i jej literackie transformacje — Svetlana Velmar-Janković
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 523-533
Pobierz artykuł PDF
Pojęciowe uwarunkowania badań nad związkami prawa i polityki
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 11-19
Pobierz artykuł PDF
Polityczność w praktyce orzeczniczej — w rozmowach o państwie prawa z Ewą Łętowską, Andrzejem Zollem, Andrzejem Wróblem
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 21-37
Pobierz artykuł PDF
O ideologicznym poziomie interpretacji tekstu prawnego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 39-54
Pobierz artykuł PDF
Analiza wprowadzania najnowszych zmian w niemieckim prawie transplantacyjnym — polityczne aspekty decyzji sumienia
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 55-71
Pobierz artykuł PDF
Otisk válečné paměti v denících mladých Židů
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 443-449
Pobierz artykuł PDF
„Prawo do prawdy” w perspektywie filozoficznoprawnej. Przyczynek do dyskusji
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 73-85
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o związkach współczesnej intymności, prawa i polityczności (przeciwko hegemonicznemu dyskursowi prawoznawstwa dotyczącemu art. 18 Konstytucji RP z 1997 roku)
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 103-119
Pobierz artykuł PDF
Homo Iuridicus versus Zoon Politikon — dogmatyka prawnicza a wytwarzanie podmiotu (politycznego)
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 121-149
Pobierz artykuł PDF
Legislatorzy w pułapce polityczności
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 151-167
Pobierz artykuł PDF
Biopolityczne horyzonty — między biopolityką tradycyjną a biopolityką nowoczesną
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 169-184
Pobierz artykuł PDF
Polityczność kontroli konstytucyjności aktów normatywnych w systemie prawa polskiego — wybrane problemy
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 185-202
Pobierz artykuł PDF
Polityczny charakter wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego a ich decyzje o złożeniu votum separatum w okresie 2016–2019
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 203-220
Pobierz artykuł PDF
O wpływie doświadczeń realnego socjalizmu na teorię dogmatyki prawa. W stronę demokratycznej teorii prawa?
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 221-236
Pobierz artykuł PDF
Budżet obywatelski, obowiązek sporządzania i utrwalania pisemnego wykazu głosowań radnych oraz obowiązek transmitowania i utrwalania obrad organów stanowiących i kontrolnych jako przejawy zwiększenia udziału członków wspólnot samorządowych w procesie fu
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 239-253
Pobierz artykuł PDF
Prokuratorska kontrola prawa miejscowego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 255-270
Pobierz artykuł PDF
Przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.) w ujęciu nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 271-292
Pobierz artykuł PDF
Wpływ działalności uchwałodawczej NSA na wykładnię i stosowanie prawa
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 293-312
Pobierz artykuł PDF
O rozstrzyganiu wątpliwości faktycznych na korzyść strony w art. 81a k.p.a.
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 313-328
Pobierz artykuł PDF
Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy na rozprawie
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 345-363
Pobierz artykuł PDF
Inleiding. Bruggen slaan
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 9-11
Pobierz artykuł PDF
“Helaas hebben wij het boek niet kunnen plaatsen”. De wondere wegen van het literair agentschap DILIA
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 15-30
Pobierz artykuł PDF
De (mythe van de) luie Javaan. De koloniale standpunten van een vader en zijn zoon (over Sytze en Philippus Pieter Roorda van Eysinga)
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 35-53
Pobierz artykuł PDF
Hoe benader je directheid? Het belang van culturele variatie
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 237-240
Pobierz artykuł PDF
De wind in de zeilen hebben – “chwytać wiatr w żagle”. Nederlandse en Poolse metaforen uit de scheepvaart in vergelijking
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 31-42
Pobierz artykuł PDF
Glosa do wyroku Wysokiego Trybunału, Wydziału Gospodarczego Królewskiej Ławy Sędziowskiej (High Court of Justice, Business and Property Courts, The Queen’s Bench Division) z dnia 15 września 2020 roku, sygn. FL-2020-000018
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 221-232
Pobierz artykuł PDF
Het geheimzinnige spijkerschrift van de doofstomme analfabete dichter: de voorstelling van de gehandicapte vader in Kader Abdolahs autorepresentatie
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 75-88
Pobierz artykuł PDF
The eighteenth-century Dutch Republic and its inhabitants in the eyes of Teodor Anzelm Dzwonkowski
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 157-175
Pobierz artykuł PDF
Het gebruik van “Oud en Nieuw Oost-Indiën” van François Valentyn door bewindhebbers van de VOC in de achttiende eeuw
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 137-156
Pobierz artykuł PDF
Op reis met “Elckerlijc” en Stefan Mrożewski
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 55-74
Pobierz artykuł PDF
Grammatical gender and stereotypical gender associations with inanimate nouns in the ‘Germanic sandwich’
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 195-213
Pobierz artykuł PDF
De postkoloniale geschiedenis in polyfonie
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 159-164
Pobierz artykuł PDF
Tellegens dieren in het Poolse bos. De dubbele bodem en het visuele aspect bij Toon Tellegen in Poolse vertaling
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 215-227
Pobierz artykuł PDF
Literaire dynamiek, anders bekeken. De heropstanding van de poëzie in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 105-121
Pobierz artykuł PDF
The devil in the human form and related matters: A handful of remarks
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 231-235
Pobierz artykuł PDF
Problematyka przedawnienia roszczeń w zakresie umów kredytów frankowych. Część 2
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 9-24
Pobierz artykuł PDF
Nederlands, een grote taal? Een kwestie van meten
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 17-29
Pobierz artykuł PDF
Polska spółdzielnia energetyczna w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 95-113
Pobierz artykuł PDF
Contrastieve analyse van juridische persoonsnamen vanuit morfologisch perspectief
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 117-137
Pobierz artykuł PDF
Andrey A. Winius (1641–1716), vertaler van fabels
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 123-136
Pobierz artykuł PDF
Iets om over te praten. De problematiek van het voorzetselvoorwerp in het Nederlands en het Tsjechisch
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 43-56
Pobierz artykuł PDF
De geest van Humboldt in Stechers kritiek op de Vlaamse Beweging
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 77-93
Pobierz artykuł PDF
Zur Aussprache niederländischsprachiger Familiennamen aus dem Bereich des Sports durch polnische Muttersprachler – theoretische Grundlagen und exemplarische Analysen
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 179-193
Pobierz artykuł PDF
Apolityczność policji: kryzys zaufania a możliwe zmiany w strukturze prawno-administracyjnej
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 63-80
Pobierz artykuł PDF
Zjawisko Czwartej Rewolucji Przemysłowej w sektorze finansów, ekonomii i zarządzania
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 161-177
Pobierz artykuł PDF
Zasada równego traktowania i zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 131-146
Pobierz artykuł PDF
Op de raaklijn tussen het historische en literaire. Het Vlaamse koloniale proza tot 1960 toegelicht door Luc Renders
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 165-170
Pobierz artykuł PDF
Prawne formy przeciwdziałania obejściu prawa podatkowego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 25-42
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja wykładni przepisów o uldze meldunkowej a stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej — analiza problemu oraz uwagi na tle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2020 roku, sygn. akt II FSK 2730/19
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 115-130
Pobierz artykuł PDF
Dorota Piontek (2011), Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce (Political Communication and Popular Culture. Tabloidization of Information about Politics). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, pp. 238, ISBN: 978-83-62907-13-7
Central European Journal of Communication, Fall 2012, Strony 293-296
Pobierz artykuł PDF
Małgorzata Adamik-Szysiak (2012), Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005–2010 (Televised Political Advertising in Poland 2005–2010). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 276, ISBN: 978-83-7784-163-1
Central European Journal of Communication, Spring 2013, Strony 152-153
Pobierz artykuł PDF
Natalia Vasilendiuc (2011), Cultura profesioanală a jurnaliştilor (The Professional Culture of Journalists). Bucharest: University of Bucharest Publishing House, pp. 211, ISBN 978-973-737-967-2
Central European Journal of Communication, Spring 2013, Strony 154-155
Pobierz artykuł PDF
Mădălina Moraru (2009), Mit și publicitate (Myth and Advertising). Bucharest: Nemira Publishing House, pp. 224, ISBN 978-606-8073-89-7
Central European Journal of Communication, Spring 2013, Strony 155-157
Pobierz artykuł PDF
Bogusława Dobek-Ostrowska, Bartłomiej Łódzki and Wayne Wanta (eds.) (2012), Agenda Setting: Old and New Problems in the Old and New Media. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 168, ISBN: 978-83-229-3322-0
Central European Journal of Communication, Spring 2013, Strony 157-159
Pobierz artykuł PDF
Andrzej Baczyński, Michał Drożdż et al. (2012). Convergence: Media in the Future. Kraków: Fall publishing house, pp. 344, ISBN 978 83 62275 50 2
Central European Journal of Communication, Spring 2013, Strony 159-161
Pobierz artykuł PDF
Daniel C. Hallin, Paolo Mancini (eds) (2012), Comparing Media Systems Beyond the Western World. New York: Cambridge University Press, pp. 345, ISBN 978-I-107-69954-0
Central European Journal of Communication, Fall 2013, Strony 309-313
Pobierz artykuł PDF
Edwin Bendyk (2012), Bunt Sieci (The Web Rebellion). Warszawa: Wydawnictwo Polityka Spółdzielnia Pracy, pp. 208, ISBN 978-83-621-4886-8
Central European Journal of Communication, Fall 2013, Strony 313-316
Pobierz artykuł PDF
Jacek Dąbała (2010), Tajemnica i suspens w sztuce pisania. W kręgu retoryki dziennikarskiej i retoryki medialnej (Mystery and Suspense in Creative Writing. Journalistic Rhetoric and the Rhetoric of the Media). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 330, ISBN 978-83-7611-796-6
Central European Journal of Communication, Fall 2013, Strony 316-319
Pobierz artykuł PDF
Katarzyna Gajlewicz-Korab (2012), Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii (The image of Muslims in France in the Opinion of Local Weekly Magazines). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, pp. 227, ISBN 978-83-7545-321-8
Central European Journal of Communication, Fall 2013, Strony 319-321
Pobierz artykuł PDF
Tobias Eberwein, Susanne Fengler, Epp Lauk, Tanja Leppik-Bork (eds) (2011), Mapping Media Accountability in Europe and Beyond. Köln: Herbert von Halem Verlag, pp. 267, ISBN 978-3-86962-038-1
Central European Journal of Communication, Fall 2013, Strony 321-324
Pobierz artykuł PDF
Karol Jakubowicz (2013), Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli (Media and democracy in the 21st century. Searching for new models). Warszawa: Poltext Publishing House, pp. 274, ISBN: 978-83-7561-269-1
Central European Journal of Communication, Spring 2014, Strony 152-155
Pobierz artykuł PDF
Norbert Merkovity (2012), Bevezetés a hagyományos és az új politikai kommunikáció elméletébe (Introduction in the theory of old and new political communication). Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, pp. 218, ISBN 978-963-9650-99-2
Central European Journal of Communication, Spring 2014, Strony 155-157
Pobierz artykuł PDF
Michał Grech (2013), Obraz uniwersytetu w opinii mieszkańców Polski (Th e image of the university in opinions of Polish citizens). Wrocław: Wydawnictwo Libron, pp. 177, ISBN: 978-8364-275-03-6
Central European Journal of Communication, Spring 2014, Strony 160-161
Pobierz artykuł PDF
Janina Fras (2013), O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich (On typology of media and journalism genres). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 192, ISBN 978-83-229-3382-4
Central European Journal of Communication, Spring 2014, Strony 161-163
Pobierz artykuł PDF
Benedetta Brevini, Arne Hintz, Patrick McCurdy (eds.) (2013), Beyond WikiLeaks. Implications for the Future of Communications, Journalism and Society. Basingstoke: Palgrave MacMillan, pp. 308, ISBN: 978-113-7275-73-8.
Central European Journal of Communication, Spring 2014, Strony 157-159
Pobierz artykuł PDF
Lucyna Szot (2012), Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania (Local media journalists in Poland. Between professionalism and need to survive). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 418, ISBN: 978-83-229-3381-7
Central European Journal of Communication, Fall 2014, Strony 296-298
Pobierz artykuł PDF
Michał Kuś (2013), Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką i rynkiem (Public television in Spain: Between politics and the market). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, pp. 129, ISBN: 978-83-229-3368-8
Central European Journal of Communication, Fall 2014, Strony 298-300
Pobierz artykuł PDF
Adina Zemanek (ed.) (2014), Media in China, China in the Media. Processes, Strategies, Images, Identities. Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 212, ISBN: 978-83-233-3621-1
Central European Journal of Communication, Fall 2014, Strony 300-303
Pobierz artykuł PDF
Michał Głowacki, Epp Lauk, Auksė Balčytienė (eds.) (2014), Journalism that Matters: Views from Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford and Wien: Peter Lang Publishing, pp. 214, ISBN: 978-3-631-65421-7
Central European Journal of Communication, Spring 2015, Strony 151-154
Pobierz artykuł PDF
Manuel Castells (2013), Władza komunikacji (Communication Power). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 514, ISBN: 978-83-01-17021-9
Central European Journal of Communication, Spring 2015, Strony 154-156
Pobierz artykuł PDF
Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (eds.) (2013), Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze (Modern Media Psychology. New Problems and Research Perspectives). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, pp. 251, ISBN: 978-8-378-50163-3
Central European Journal of Communication, Spring 2015, Strony 156-159
Pobierz artykuł PDF
Antonio Momoc (2014), Comunicarea 2.0. New media, participare si populism (Communication 2.0. New Media, Participation and Populism), Iasi: Adenium Publishing, pp. 272, ISBN: 978-606-8622-29-3
Central European Journal of Communication, Spring 2015, Strony 159-161
Pobierz artykuł PDF
Maria Raicheva-Stover, Elza Ibroscheva (eds.) (2014). Women in Politics and Media: Perspectives from Nations in Transition. New York, London, New Delhi and Sydney: Bloomsbury Academic, pp. 352, ISBN: HB: 978-1-6289-2087-1
Central European Journal of Communication, Fall 2015, Strony 314-316
Pobierz artykuł PDF
Eryk Mistewicz (2015). Twitter. Sukces komunikacji w 140 znakach (Twitter. The Success of the Communication in 140 Characters). Gliwice: Wydawnictwo Helion, pp. 199, ISBN: 978-83-246-7899-0
Central European Journal of Communication, Fall 2015, Strony 316-318
Pobierz artykuł PDF
Sławomir Wieczorek (2014). Na froncie muzyki. So crealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955 (On the Musical Front. Socialist Realist Discourse on Music in Poland, 1948–1955). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 292, ISBN 978-83-229-3453-1
Central European Journal of Communication, Fall 2015, Strony 318-320
Pobierz artykuł PDF
Bogusława Dobek-Ostrowska, Gunnar Nygren (eds.). (2015). Journalism in Change. Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford and Warszawa: Peter Lang Publishing, pp. 333, ISBN: 978-3-631-64921-3
Central European Journal of Communication, Spring 2016, Strony 138-141
Pobierz artykuł PDF
Elena Vartanova (2013). Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики [Post-Soviet Transformations of Russian Media and Journalism]. Moscow: MediaMir Publishing, pp. 278, ISBN: 978-5-91177-059-4
Central European Journal of Communication, Spring 2016, Strony 141-144
Pobierz artykuł PDF
Silvio Waisbord (2013). Reinventing Professionalism. Journalism and News in a Global Perspective. Cambridge: Polity Press, pp. 280, ISBN: 978-07-456-5192-7
Central European Journal of Communication, Spring 2016, Strony 144-147
Pobierz artykuł PDF
Dorota Piontek, Bartosz Hordecki, Szymon Ossowski (2013). Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach [Tabloidization of Political Discourse in Poland]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 170, ISBN: 978- 83-62907-44-1
Central European Journal of Communication, Spring 2016, Strony 147-148
Pobierz artykuł PDF
Sergey Korkonosenko (ed.). (2014). Теории журналистики в России: зарожде- ние и развитие [Journalism Theories in Russia: Genesis and Development]. St Petersburg: SPBU Publishing House, pp. 272, ISBN: 978-5-288-05529-4
Central European Journal of Communication, Spring 2016, Strony 149-150
Pobierz artykuł PDF
Marta Majorek (2014). Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności [The Code of YouTube. From Participation Culture to Creativity Culture]. Kraków: Universitas, pp. 238, ISBN: 97883-242-2633-7
Central European Journal of Communication, Spring 2016, Strony 150-154
Pobierz artykuł PDF
Editorial
Central European Journal of Communication, Spring 2018, Strony 8
Pobierz artykuł PDF
Nieposłuszeństwo obywatelskie vs. demokracja illiberalna. Sprawa Obywateli RP
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 43-62
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Dziennikarstwo i Media, Przemiany świata mediów, Strony 11-15
Pobierz artykuł PDF
Przeszkody małżeńskie jako emanacja społecznego postrzegania małżeństwa — analiza prawnoporównawcza Kodeksu Napoleona (1804 rok) oraz luizjańskich Digestów (1808 rok)
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 203-220
Pobierz artykuł PDF
Zusammenfassen in der Fremdsprache: Arten von Zusammenfassungen, Methoden des Resümierens, modifizierte Referenzskala für die Fertigkeit „Texte verarbeiten“
Studia Linguistica, , Strony 123-134
Pobierz artykuł PDF
W przestrzeni niemieckich nazw własnych: Damaris Nübling (2015): Namen. Eine Einführung in die Onomastik, Tübingen: Narr Studienbücher, wyd. 2, 374 s., ISBN 978-3-8233-6947-9
Studia Linguistica, , Strony 235-241
Pobierz artykuł PDF
Rękojmia należytego prowadzenia apteki w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne (wybrane zagadnienia)
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 261-280
Pobierz artykuł PDF
Lehnwortgut oder (Neo)Sprachpurismus: Eine falsche Alternative anstelle komplementärer Dialektik
Studia Linguistica, , Strony 185-196
Pobierz artykuł PDF
Welke aanpak voor de Nederlandse vertaling van Poolse auditieve verba sentiendi?
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 139-149
Pobierz artykuł PDF
Drieluik van woorden met een hulde-predella
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 151-164
Pobierz artykuł PDF
Rodzaje definicji stosowane w językoznawczych tekstach naukowych. Perspektywa retoryczna
Studia Linguistica, , Strony 15-32
Pobierz artykuł PDF
Przymusowe lądowanie polskiego samolotu na lotnisku w Mińsku — analiza lotu Ryanair 4978
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 147-160
Pobierz artykuł PDF
Rola uwagi w nauczaniu języka obcego – wybrane aspekty
Studia Linguistica, , Strony 33-48
Pobierz artykuł PDF
Językoznawstwo kognitywne a niemieckie czasowniki przedrostkowe ze szczególnym uwzględnieniem morfemu „durch”
Studia Linguistica, , Strony 135-157
Pobierz artykuł PDF
Wybuch pandemii koronawirusa a potencjalna trauma kulturowa. Refleksja nad autorami fanficiton jako nosicielami traumy
Dziennikarstwo i Media, Prowokacja, rozpad, trauma i… przyszłość – z punktu widzenia badaczy komunikacji społecznej, Strony 55-68
Pobierz artykuł PDF
Z obserwacji demonstracji
Dziennikarstwo i Media, Prowokacja, rozpad, trauma i… przyszłość – z punktu widzenia badaczy komunikacji społecznej, Strony 13-40
Pobierz artykuł PDF
Diferentes caras del ‘sacrum’ en el discurso literario rioplatense
Studia Linguistica, , Strony 91-105
Pobierz artykuł PDF
Kарикатура: объект, его чувственное восприятие и художественное воплощение (на материале романа Ивана Гончарова Обрыв)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 93 - 101
Pobierz artykuł PDF
Особенности картины мира в романе Дины Рубиной Окна
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 349 - 356
Pobierz artykuł PDF
Generisches Maskulinum vs. „geschlechtergerechte“ Sprache
Studia Linguistica, , Strony 81-90
Pobierz artykuł PDF
„Młody Technik” jako przykład czasopisma popularnonaukowego w Polsce
Dziennikarstwo i Media, Prowokacja, rozpad, trauma i… przyszłość – z punktu widzenia badaczy komunikacji społecznej, Strony 79-99
Pobierz artykuł PDF
Dialogiczność w dyskursie naukowym. Analiza form wprowadzania mowy przytaczanej
Dziennikarstwo i Media, Prowokacja, rozpad, trauma i… przyszłość – z punktu widzenia badaczy komunikacji społecznej, Strony 69-78
Pobierz artykuł PDF
Legislator — urzędnik czy prawnik?
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 81-94
Pobierz artykuł PDF
Wpływ treści politycznych na reakcje odbiorców kanału YouTube „Tygodnika NIE”
Dziennikarstwo i Media, Prowokacja, rozpad, trauma i… przyszłość – z punktu widzenia badaczy komunikacji społecznej, Strony 41-53
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Prace Kulturoznawcze, Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Operacjonalizacje i projektowanie, Strony 9
Pobierz artykuł PDF
Efekt zarażania się rynków kryptowalut
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 191-201
Pobierz artykuł PDF
Czy rynki walutowe są w relacji długookresowej i ewoluują wspólnie?
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, , Strony 179-189
Pobierz artykuł PDF
Holocaust als non-fictie in de hedendaagse Nederlandse en Vlaamse jeugdliteratuur
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 27-38
Pobierz artykuł PDF
Erste Beobachtungen zur Genitivattribuierung in Magisterarbeiten polnischer Germanistikstudierender
Studia Linguistica, , Strony 107-122
Pobierz artykuł PDF
Schlesische Sprachinseln: historisches Phänomen aus der Perspektive der Gegenwart
Studia Linguistica, , Strony 159-184
Pobierz artykuł PDF
Bedrohte Sprache? Die Haltung niederländischen Sprachwissenschaftler gegenüber den großen Nachbarsprachen im Laufe der Jahrhunderte
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 75-91
Pobierz artykuł PDF
“Ik ga graag naar het krachtstation” – ofwel: wat vindt men in oude woordenboeken?
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 105-115
Pobierz artykuł PDF
De “Eelsten der Polacken”. Op zoek naar Stanislas Kostka in de Zuid-Nederlandse literatuur van de zeventiende eeuw
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 55-72
Pobierz artykuł PDF
Over veelvoudige tangconstructies in de Nederlandse zin
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 93-103
Pobierz artykuł PDF
“Benigna” im nebelhaften Gnadental/Genadendal
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 39-54
Pobierz artykuł PDF
Publiczne media a demokracja w teorii i praktyce. Recenzja: Katarzyna Konarska, „Media publiczne a demokracja: teoria i praktyka. Media publiczne Europy Środkowo-Wschodniej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021, s. 520
Dziennikarstwo i Media, Prowokacja, rozpad, trauma i… przyszłość – z punktu widzenia badaczy komunikacji społecznej, Strony 101-102
Pobierz artykuł PDF
Narratie en synthese – een praktisch probleem voor de lezing van literatuurgeschiedenis. Casus: Morciniec
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 15-25
Pobierz artykuł PDF
Mijn herinneringen aan Professor Ludwik Zabrocki (1907–1977)
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 167-171
Pobierz artykuł PDF
Kolekcjonowanie popkultury. Kilka słów o archiwizacji anime i japońskich filmowych memorabiliach
Studia Filmoznawcze, Film japoński, Strony 5-16
Pobierz artykuł PDF
Portret artysty w wieku dojrzałym. Analiza porównawcza „Patriotyzmu” Yukio Mishimy z filmową biografią tego artysty „Mishima” w reżyserii Paula Schradera
Studia Filmoznawcze, Film japoński, Strony 17-32
Pobierz artykuł PDF
O koegzystencji „yōkai” i ludzi w przestrzeni kultury na przykładzie wybranych utworów anime
Studia Filmoznawcze, Film japoński, Strony 33-51
Pobierz artykuł PDF
Ballada o adaptacji — gdzie kryje się sens kolejnej pieśni o Narayamie?
Studia Filmoznawcze, Film japoński, Strony 53-68
Pobierz artykuł PDF
Hard core i wyzwolenie. Wpływ przekształceń gatunkowych konwencji pornograficznych na postać kobiecą w filmie „Imperium zmysłów” Nagisy Ōshimy
Studia Filmoznawcze, Film japoński, Strony 69-86
Pobierz artykuł PDF
Portrety choroby z Minamaty i Niigaty w japońskim filmie dokumentalnym
Studia Filmoznawcze, Film japoński, Strony 87-102
Pobierz artykuł PDF
Problematyka antropologiczna w filmie „Pornograf” Imamury Shōheia
Studia Filmoznawcze, Film japoński, Strony 103-114
Pobierz artykuł PDF
Hoe God aanwezig is in het werk van Maarten ’t Hart
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 183-186
Pobierz artykuł PDF
Intro: “The People’s History of Poland”
Praktyka Teoretyczna, The Return of Hegel: History, Dialectics and the Weak, Strony 223
Pobierz artykuł PDF
Geeraerts onttroond. Het beeld van de Vlaamse postkoloniale Congoliteratuur volgens Renders
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 187-192
Pobierz artykuł PDF
Vechtend met woorden en melodie. Het lied als protestmiddel in Nederland
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 193-198
Pobierz artykuł PDF
70 lat Profesora Tadeusza Kocowskiego
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 13-15
Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 17
Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Prorektora do spraw Badań i Kadry Akademickiej oraz Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 19-20
Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 21-22
Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 23
Pobierz artykuł PDF
List gratulacyjny Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 25-28
Pobierz artykuł PDF
Uwagi o jednej z koncepcji naukowych Profesora Tadeusza Kocowskiego
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 29
Pobierz artykuł PDF
Gwarancje prawne zasady ogólnej zaufania do przedsiębiorcy
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 47-56
Pobierz artykuł PDF
Czy powinniśmy wyodrębniać prawo gospodarcze? Powrót do dyskusji
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 57-68
Pobierz artykuł PDF
Funkcje norm technicznych wobec gospodarki
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 69-77
Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie wspierania przedsiębiorców w warunkach zasady równego traktowania
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 79-87
Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorczość aksjologiczna w służbie suwerenności gospodarczej
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 89-97
Pobierz artykuł PDF
Reglamentacja — ograniczenie i uprawnienie
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 99-113
Pobierz artykuł PDF
Interwencjonizm państwa członkowskiego Unii Europejskiej w gospodarce
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 115-122
Pobierz artykuł PDF
Swobody cząstkowe — próba klasyfikacji
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 123-133
Pobierz artykuł PDF
Polityki publiczne jako jedno z narzędzi wpływu państwa na gospodarkę
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 135-143
Pobierz artykuł PDF
Realizacja polityki innowacyjnej państwa — podmioty i sposoby realizacji
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 145-157
Pobierz artykuł PDF
Przesłanki prawne wsparcia przedsiębiorców
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 159-168
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja szwedzkiego „prawa gospodarczego”
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 169-180
Pobierz artykuł PDF
Konstytucyjne podstawy działalności gospodarczej państwa
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 181-194
Pobierz artykuł PDF
Aksjologia mediacji z udziałem przedsiębiorców — refleksje
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 195-200
Pobierz artykuł PDF
Czym jest strategiczna litygacja?
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu, Strony 13-29
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu, Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Strategiczna litygacja w czasie historycznego pożaru. Przypadek Polski po roku 2015
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu, Strony 31-49
Pobierz artykuł PDF
Strategiczna litygacja oraz problem uznania w obszarze praw dzieci par jednopłciowych do uzyskania dokumentów tożsamości i numeru PESEL
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu, Strony 51-73
Pobierz artykuł PDF
Skutki strategicznej litygacji. Sprawa „stref wolnych od LGBT”
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu, Strony 75-97
Pobierz artykuł PDF
Strategiczna litygacja jako miecz obosieczny — prawa reprodukcyjne w czasach populizmu w Polsce
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu, Strony 99-115
Pobierz artykuł PDF
Radykalizacja klauzuli sumienia a prawa reprodukcyjne w Polsce
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu, Strony 117-137
Pobierz artykuł PDF
Prawa osób z niepełnosprawnościami a strategiczna litygacja w czasach populizmu
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu, Strony 139-152
Pobierz artykuł PDF
Udział organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych na przykładzie ochrony praw migrantów w Polsce
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu, Strony 153-166
Pobierz artykuł PDF
Czy przypadek Urgendy jest do powtórzenia w Polsce? Refleksja społeczno-prawna
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Dyskryminacja i strategiczna litygacja w czasach populizmu, Strony 167-183
Pobierz artykuł PDF
Publikationsverzeichnis von Prof. Dr. Norbert Morciniec
Studia Linguistica, , Strony 223-232
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Rola i znaczenie instytucji zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdu w świetle art. 182a k.k.w.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 11-26
Pobierz artykuł PDF
Zwierzęta jako ofiary przemocy domowej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 27-43
Pobierz artykuł PDF
Zabójstwa seryjne w Polsce oraz ich sprawcy w ujęciu kryminologicznym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 45-76
Pobierz artykuł PDF
Prognoza kryminologiczna w polityce karania
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, , Strony 77-109
Pobierz artykuł PDF
Informacja i prawo do informacji. Wybrane zagadnienia
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 203-214
Pobierz artykuł PDF
O niezależności banku centralnego raz jeszcze
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 215-223
Pobierz artykuł PDF
Regulacja zawodów zaufania publicznego w społecznej gospodarce rynkowej
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 225-236
Pobierz artykuł PDF
Władztwo organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania jej zadań
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 237-250
Pobierz artykuł PDF
Wspólne inspekcje organów administracji państw członkowskich UE
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 251-258
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat funkcji administracji publicznej
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 259-268
Pobierz artykuł PDF
Funkcje organów administracji publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 269-278
Pobierz artykuł PDF
Ustrojowe i podatkowe aspekty prawne świadczenia materialnych usług publicznych przez gminę niemiecką
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 279-291
Pobierz artykuł PDF
Dylematy orzecznicze związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług działalności prowadzonej przez podmioty prawa publicznego
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 293-302
Pobierz artykuł PDF
Zaufanie a administracja publiczna. Aspekty prawno-administracyjne
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 303-310
Pobierz artykuł PDF
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych a prawo do prywatności — konkurencja interesów na przykładzie znaków identyfikacyjnych pacjenta
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 311-319
Pobierz artykuł PDF
Autonomiczny kontekst i wymiar szkoły wyższej w państwie — wybrane zagadnienia
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 321-332
Pobierz artykuł PDF
Reglamentacja dostępu do pasa drogowego a koszty przełożenia sieci na drogach publicznych
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 333-342
Pobierz artykuł PDF
O konieczności stałego ustalania pojęć w naukach administracyjnych
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 343-351
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o pojęciu i funkcjach państwa
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 353-362
Pobierz artykuł PDF
Wolne zawody w przyszłości
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 365-376
Pobierz artykuł PDF
Zakres regulacji instytucji przywrócenia terminu w prawie administracyjnym w dobie pandemii COVID-19
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 377-385
Pobierz artykuł PDF
Reglamentacja gospodarcza w Polskim Ładzie
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 387-396
Pobierz artykuł PDF
Elastyczny model transferu technologii — niwelowanie barier organizacyjnych i prawnych komercjalizacji wiedzy na uczelniach
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 397-408
Pobierz artykuł PDF
Nowy rozdział w rozwoju ochotniczych straży pożarnych
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 409-417
Pobierz artykuł PDF
Prawo i (nie)sprawiedliwość — kilka refleksji na kanwie ustawy covidowej
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 419-427
Pobierz artykuł PDF
Reglamentacja jako instrument polityki gospodarczej państwa — rozważania na gruncie polityki turystycznej w czasach pandemii
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 429-443
Pobierz artykuł PDF
Pandemia COVID-19 jako czynnik weryfikujący funkcje państwa w gospodarce
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 445-452
Pobierz artykuł PDF
Czy nauka może służyć bezpieczeństwu powszechnemu?
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 453-461
Pobierz artykuł PDF
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w drodze rozporządzenia w dobie pandemii COVID-19
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 463-474
Pobierz artykuł PDF
Ustawowe uregulowanie statusu prawnego ochotniczych straży pożarnych
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 475-486
Pobierz artykuł PDF
Współczesne zagrożenia demokracji. Aspekt społeczno-ekonomiczny
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 487-496
Pobierz artykuł PDF
Możliwości reakcji państwa na kryzysy a odpowiedzialność wobec inwestora zagranicznego
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 497-503
Pobierz artykuł PDF
Ocena wpływu wykorzystania sztucznej inteligencji w administracji publicznej
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 505-512
Pobierz artykuł PDF
Harmonizacja rachunkowości konwencjonalnej z rachunkowością islamską
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 515-524
Pobierz artykuł PDF
Koncepcja analizy strategicznej organizacji pozarządowych. Perspektywa teoretycznych podejść do strategii
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 525-538
Pobierz artykuł PDF
Badania kliniczne na rzecz dobra pacjenta i gospodarki
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 539-553
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag dotyczących reform szkolnictwa wyższego
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 555-567
Pobierz artykuł PDF
Idea synergicznego i permanentnego zarządzania jakością (total quality management) — geneza, cele i zasady
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 569-582
Pobierz artykuł PDF
Działalność gospodarcza nieewidencjonowana jako wyjątek w zakresie ewidencjonowanej działalności gospodarczej: w świetle przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w powiązaniu z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 585-592
Pobierz artykuł PDF
Aan de Jubilaris. Norberto Morciniec, Nonagenario oblato
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 11-12
Pobierz artykuł PDF
Norbert Morciniec, Publicatielijst 1958–2022
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 173-180
Pobierz artykuł PDF
Z okazji siedemdziesięciolecia słów kilka o Jubilacie
Slavica Wratislaviensia, , Strony 11-23
Pobierz artykuł PDF
Projekcja znaczeń w wielojęzycznych korpusach wraz z przykładami jej zastosowania w badaniach korpusowych nad językiem polskim
Slavica Wratislaviensia, , Strony 25-36
Pobierz artykuł PDF
Srovnání vybraných typů jazykových prostředků v překladech ideonym
Slavica Wratislaviensia, , Strony 37-50
Pobierz artykuł PDF
Nazwy własne jako element wartościujący na przykładzie polsko- i ukraińskojęzycznego „Krokodyla na Zachodniej Ukrainie”
Slavica Wratislaviensia, , Strony 51-63
Pobierz artykuł PDF
Zapożyczenia z języka angielskiego w polskich i chorwackich nazwach spodni
Slavica Wratislaviensia, , Strony 65-76
Pobierz artykuł PDF
Leksyka współczesnego śląskiego języka literackiego
Slavica Wratislaviensia, , Strony 77-85
Pobierz artykuł PDF
Сексизм і фемінізм у мовносоціумному просторі: граматичні виклики
Slavica Wratislaviensia, , Strony 87-97
Pobierz artykuł PDF
O sposobach tworzenia terminów mykologicznych w języku ukraińskim (na materiale „Словника-довідника з альгології та мікології” Zwenyslawy Kałyneć-Mamczur)
Slavica Wratislaviensia, , Strony 99-115
Pobierz artykuł PDF
Rosyjskie skrzydlate słowa w polskim dyskursie internetowym
Slavica Wratislaviensia, , Strony 117-129
Pobierz artykuł PDF
Лінгвальні вияви оповідних голосів у наративі (на матеріалі новели Василя Стефаника „Нитка”)
Slavica Wratislaviensia, , Strony 131-140
Pobierz artykuł PDF
Параметри діагностики психотипу лінгвоперсони у фокусі теорії дискурсивних слів (потенціал числівника в поезії Л. Костенко)
Slavica Wratislaviensia, , Strony 141-155
Pobierz artykuł PDF
Przymiotniki relacyjne z sufiksem -sk(i)/-ск(и) w języku polskim i macedońskim. Analiza konfrontatywna
Slavica Wratislaviensia, , Strony 157-171
Pobierz artykuł PDF
Концепты „левый” и „правый” в русской и испанской лексике, фразеологии и паремиологии
Slavica Wratislaviensia, , Strony 173-184
Pobierz artykuł PDF
Домінанти мовної картини світу в новелах Богдана Мельничука (на прикладі аналізу збірки „Суд без суду”)
Slavica Wratislaviensia, , Strony 185-193
Pobierz artykuł PDF
Основні принципи викладання граматики української мови як успадкованої: від теорії до практики
Slavica Wratislaviensia, , Strony 195-205
Pobierz artykuł PDF
Українська мова як іноземна в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: здобутки і виклики
Slavica Wratislaviensia, , Strony 239-254
Pobierz artykuł PDF
Příčinné vztahy: gramatický popis, učebnice češtiny pro cizince a možnosti korpusového výzkumu
Slavica Wratislaviensia, , Strony 255-269
Pobierz artykuł PDF
Interpunkcja i składnia w pracach studentów pedagogiki — norma i uzus
Slavica Wratislaviensia, , Strony 271-282
Pobierz artykuł PDF
Nejstarší západoslovanské výpůjčky z germánštiny
Slavica Wratislaviensia, , Strony 283-288
Pobierz artykuł PDF
Drukčiji pristup oblikovanju nastave hrvatskoga jezika
Slavica Wratislaviensia, , Strony 207-237
Pobierz artykuł PDF
Nachruf auf Prof. Dr. Stanisław Prędota
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 9-11
Pobierz artykuł PDF
Gesichtsvariationen. Faciale Motivik im Textbuch der „Zauberflöte“
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 13-27
Pobierz artykuł PDF
„Geisterspuk“: Eine unbekannte Rezension des jungen Peter Hille
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 29-43
Pobierz artykuł PDF
Ernst Jünger und die Jugendbewegung
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 45-60
Pobierz artykuł PDF
„Pu der Bär“ und Harry Rowohlt
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 61-80
Pobierz artykuł PDF
Post- und neokommunikative Fremdsprachendidaktik mit besonderer Berücksichtigung des polnischen Kontexts
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 81-98
Pobierz artykuł PDF
Interdisziplinarität der politischen Wahlkampf- und Wahlsloganforschung – Rückblick und Forschungspotenziale
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 99-109
Pobierz artykuł PDF
Die Sprachverarbeitung bei mehrsprachigen Lernern am Beispiel der L2–L3, L3–L2 und L3–L1-Übersetzung und der Erkennung auf der L2 basierter Fehler in der L3
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 111-128
Pobierz artykuł PDF
„Es ist schwer, ein ganzes Land auf ein paar Eigenschaften und Besonderheiten zu reduzieren“ – Zu nationalen Stereotypen polnischer und deutscher Studierender
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 129-140
Pobierz artykuł PDF
Beata Giblak unter Mitwirkung von Fabian Wilhelmi und Simone Zupfer (Hrsg.): „Max Herrmann-Neiße, Kritiken und Essays (1909–1939)“, Bd. I. Aisthesis-Verlag, Bielefeld 2021: (= „Max Herrmann-Neiße, Kritiken und Essays (1909–1939). Kritische Edition“. Herausgegeben von Sibylle Schönborn), 799 S.
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 141-143
Pobierz artykuł PDF
Franz Kafka in der Literaturwissenschaft: Hans-Christoph Graf v. Nayhauss: „Wege mit Kafka – Wege der Literaturwissenschaft. Bio-Bibliographische und literaturwissenschaftliche Annäherungen an ausgewählte Werke Franz Kafkas“. Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2020, 252 S.
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 144-146
Pobierz artykuł PDF
Jana Hrdličková: „Zweiter Weltkrieg und Shoah in der deutschsprachigen hermetischen Lyrik nach 1945“. Frank & Timme, Berlin 2021, 336 S.
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 147-150
Pobierz artykuł PDF
„Dimensionen des Transgressiven in Friederike Mayröckers Spätwerk – Internationale Tagung“, Online, 7.–8. Mai 2021
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 151-153
Pobierz artykuł PDF
„Martin Pollack i polsko-austriacki transfer kulturowy (Martin Pollack und der polnisch-österreichische Kulturtransfer)“, 12. Dezember 2021, Universität Wrocław
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 154-160
Pobierz artykuł PDF
Die internationale wissenschaftliche Konferenz „Translaton 2”, Online, 23.–24. September 2021 im Rückblick
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 160-163
Pobierz artykuł PDF
„Cassandra: Krisenfrüherkennung durch Literaturauswertung“. Ein Projektbericht
Germanica Wratislaviensia, Das Individuelle und das Kollektive, Strony 163-166
Pobierz artykuł PDF
The efficiency of public spending on education: Lower and higher secondary education
Ekonomia, , Strony 7-23
Pobierz artykuł PDF
The ethical structure of production
Ekonomia, , Strony 25-38
Pobierz artykuł PDF
The impact of the COVID-19 pandemic on the assets and reserves of the banking sector
Ekonomia, , Strony 39-59
Pobierz artykuł PDF
The company control threshold in Poland after the reform of mandatory takeover bids
Ekonomia, , Strony 61-79
Pobierz artykuł PDF
The institution of entering into a lease of a dwelling after the death of the current tenant (Art. 691 of the Civil Code) in the light of the jurisprudence
Ekonomia, , Strony 81-96
Pobierz artykuł PDF
Rejoinder to Dominiak on bagels and donuts
Ekonomia, , Strony 97-109
Pobierz artykuł PDF
Autokontrola w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 11-25
Pobierz artykuł PDF
Gospodarka społeczna: nowy model przedsiębiorczości w służbie interesu ogólnego?
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 27-35
Pobierz artykuł PDF
Podmiotowe aspekty prawa do świadczeń rodzinnych
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 37-50
Pobierz artykuł PDF
The Agnoiological Nature of Modern Epistemology: Grounding Knowledge by Ignorance
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 7-19
Pobierz artykuł PDF
“A Necessary Shadow of Being”: Irony, Imagination, and Personal Identity
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 21-45
Pobierz artykuł PDF
Rzeczywistość odzwierciedlona czy zinterpretowana? Studium z filozofii fotografii
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 47-65
Pobierz artykuł PDF
Dilemmas of Political Anthropology: Historical-Philosophical Approximations and Current Contexts
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 67-85
Pobierz artykuł PDF
The Symbolic Language of the Unconscious: Erich Fromm’s Studies on the Human Being
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 87-103
Pobierz artykuł PDF
Odrzucona tradycja, czyli o domniemanym sprzeciwie Kościoła katolickiego wobec kary śmierci [Tomasz Snarski, „Kościół katolicki wobec kary śmierci. Między prawem a filozofią i teologią”]
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 107-112
Pobierz artykuł PDF
Choroby kapitalizmu
Praktyka Teoretyczna, Choroby kapitalizmu, Strony 9-24
Pobierz artykuł PDF
Histerektomia: kobiece spojrzenie na jej medyczne aspekty, historyczny rozwój oraz kwestie etyczne i prawne
Praktyka Teoretyczna, Choroby kapitalizmu, Strony 27-68
Pobierz artykuł PDF
Przymus, odmowa, niemoc. O niepłodności i bezdzietności w kapitalizmie
Praktyka Teoretyczna, Choroby kapitalizmu, Strony 69-96
Pobierz artykuł PDF
Marks o samobójstwie
Praktyka Teoretyczna, Choroby kapitalizmu, Strony 123-145
Pobierz artykuł PDF
„Odrażające” kobiety z klasy robotniczej
Praktyka Teoretyczna, Choroby kapitalizmu, Strony 147-164
Pobierz artykuł PDF
Postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania komornika sądowego w świetle ochrony prawa do sądu w sprawach cywilnych
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 51-65
Pobierz artykuł PDF
Planning acts as a legal form for ensuring solidarity in the local self-government
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 67-80
Pobierz artykuł PDF
Szczególny przykład szkoły wyższej w nauce prawa administracyjnego — wybrane zagadnienia
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 81-100
Pobierz artykuł PDF
The issue of similar handwritings with a particular focus on the determinants affecting the quality of producing a handwritten record
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 101-113
Pobierz artykuł PDF
Urealnienie gwarancji RODO w zakresie zarządzania i nadzoru nad własnymi danymi osobowymi przetwarzanymi cyfrowo
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 115-125
Pobierz artykuł PDF
Charakterystyka umowy dowodowej – zagadnienia wybrane (część II)
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 129-142
Pobierz artykuł PDF
Ciężar dowodu w postępowaniu o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdu mechanicznego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 143-154
Pobierz artykuł PDF
Harmonizacja pełna uprawnień konsumenta w razie niezgodności towaru z umową w dyrektywie 2019/771 o sprzedaży towarów — część II
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 155-176
Pobierz artykuł PDF
Nowe rozwiązania w zakresie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w postępowaniu cywilnym UE — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 177-188
Pobierz artykuł PDF
Statut spadkowy przy umowach dziedziczenia — Glosa do postanowienia SN z dnia 19 marca 2021 roku, III CSKP 69/21
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 191-200
Pobierz artykuł PDF
Kapitał i ekologia choroby
Praktyka Teoretyczna, Choroby kapitalizmu, Strony 167-202
Pobierz artykuł PDF
Dyskursy ołowicy i krzemicy (na podstawie literatury fikcyjnej i dokumentów literackich o przemyśle metalurgicznym)
Praktyka Teoretyczna, Choroby kapitalizmu, Strony 203-221
Pobierz artykuł PDF
Fluoroza — choroba zawodowa pracownic i pracowników rybnickiej Huty Silesia. Rwana historia
Praktyka Teoretyczna, Choroby kapitalizmu, Strony 223-247
Pobierz artykuł PDF
Prywatyzacja stresu
Praktyka Teoretyczna, Choroby kapitalizmu, Strony 251-263
Pobierz artykuł PDF
Wyjące, pijane potwory – o wizerunku osób uzależnionych po transformacji
Praktyka Teoretyczna, Choroby kapitalizmu, Strony 265-289
Pobierz artykuł PDF
Ryzyka komercjalizacji testów autodiagnostycznych w kontekście filozoficznych koncepcji zdrowia
Praktyka Teoretyczna, Choroby kapitalizmu, Strony 291-307
Pobierz artykuł PDF
„Cierpiący na depresję doskonale odnajdują się na bezrobociu”. Humor w narracjach psychiatrycznych Tomasza Bąka i Olgi Hund
Praktyka Teoretyczna, Choroby kapitalizmu, Strony 311-337
Pobierz artykuł PDF
Klasa średnia i „choroba braku granic”
Praktyka Teoretyczna, Choroby kapitalizmu, Strony 339-359
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 5
Pobierz artykuł PDF
W drodze do sandwicza
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 7-14
Pobierz artykuł PDF
Grobler o prawdzie i o społecznej naturze poznania
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 15-23
Pobierz artykuł PDF
Epistemologia pragmatyczna Adama Groblera
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 25-33
Pobierz artykuł PDF
O celach filozoficznej teorii poznania. Uwagi w związku z książką Adama Groblera „Epistemologia. Sandwiczowa teoria wiedzy”
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 35-42
Pobierz artykuł PDF
Faktywność a wolitywność wiedzy w świetle epistemologii Adama Groblera
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 43-72
Pobierz artykuł PDF
Prawda i zastosowania wiedzy
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 73-82
Pobierz artykuł PDF
Wiedza z drugiej ręki i metodyczna nieufność
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 83-86
Pobierz artykuł PDF
Odpowiedź dyskutantom
Studia Philosophica Wratislaviensia, , Strony 87-101
Pobierz artykuł PDF
Coding and modelling of daily dress – about scientists coming out of the closet
Fabrica Societatis, , Strony 8-28
Pobierz artykuł PDF
Ubiór i tożsamość. O znaczeniu odzieży dla bohaterów transpłciowych
Fabrica Societatis, , Strony 29-53
Pobierz artykuł PDF
The Social Construction of ‘Ethnic Identity’: Confusion over Terms? How the Sociology of ‘Ethnic Identity’ can be Relevant to the Use of Theory in Counselling Psychology
Fabrica Societatis, , Strony 55-78
Pobierz artykuł PDF
Kryzys ekonomiczny i jego postrzeganie w świecie arabskim jako jedna z kluczowych części składowych sytuacji na Bliskim Wschodzie
Fabrica Societatis, , Strony 79-92
Pobierz artykuł PDF
Gender Stratification and Feminist Sociology: Why East-Central Europe Needs More Quantitative Gender Stratification Research
Fabrica Societatis, , Strony 94-109
Pobierz artykuł PDF
How to Facilitate Routinized Reflection and Truly Dynamic Adaptation in an Ever-changing Business World
Fabrica Societatis, , Strony 110-134
Pobierz artykuł PDF
Niecodzienna codzienność. Nie tylko o jednym wierszu Juliana Tuwima
Fabrica Societatis, , Strony 136-147
Pobierz artykuł PDF
Paradygmat Carla Ransoma Rogersa w międzykulturowej perspektywie
Fabrica Societatis, , Strony 148-169
Pobierz artykuł PDF
Strategie zarządzania czystością seksualną na przykładzie amerykańskiego ewangelikalnego poradnika dla adolescentów. Studium przypadku
Fabrica Societatis, , Strony 170-193
Pobierz artykuł PDF
Konstruowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych w świadomości indywidualnej narodowych społeczników we Wrocławiu
Fabrica Societatis, , Strony 195-215
Pobierz artykuł PDF
Sprekaryzowane zatrudnienie i wolontariat przy festiwalach w kontekście spektakularyzacji miejskiej kultury – analiza socjologiczna
Fabrica Societatis, , Strony 216-235
Pobierz artykuł PDF
Postulat zmiany społecznej jako narzędzie marketingowe
Fabrica Societatis, , Strony 236-248
Pobierz artykuł PDF
Présentation
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 7-10
De quoi le discours rapporté est-il le nom ? Sur l’exemple du discours direct dans le discours journalistique
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 13-23
Pobierz artykuł PDF
Le discours gastronomique et les identités culturelles sur Wikipédia
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 25-37
(Re)construire le sens à travers les activités de médiation – point de vue des enseignants sur la médiation en classe de langue étrangère en Pologne
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 39-51
Entre noms communs et noms propres : papa, maman, bébé
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 53-64
Les paradoxes dans l’étude du nom propre
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 65-75
Des relations textuelles entre les discours représentés narrativisés et les autres formes de discours représentés et de la distinction entre discours représentés narrativisés exprimant des pensées et narration des états intérieurs
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 77-91
« La Russie n’est pas un adversaire ». Négation et construction du sens social dans la presse d’information
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 93-103
Médier des concepts au niveau universitaire – construire du sens en coopérant
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 105-117
Claude Simon et l’esprit géométrique de l’écriture
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 121-129
Le lexique somatique dans le roman d’Alain Robbe-Grillet « Dans le labyrinthe » (interprétation linguistique et phénoménologique)
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 131-141
L’image de la Sardaigne dans les premières traductions du roman « Canne al vento » de Grazia Deledda en français et polonais
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 143-154
Marie de Gournay et son interprétation d’imago Dei – à la recherche du nouveau sens de la notion biblique
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 155-164
Les enjeux du décentrement narratif dans « Mémoires de porc-épic » d’Alain Mabanckou
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 165-172
Peut-on reconstruire le sens d’une oeuvre littéraire ? Edward Porębowicz, Jan Andrzej Morsztyn et la poésie française
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 173-182
Littérature francophone de migration et d’exil – quelle approche de lecture pour développer les compétences interculturelles en FLE ?
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 183-193
D’un Michel l’autre : immoralisme, tourisme sexuel et irresponsabilité
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 197-206
Grammaire et méthodes de FLE : enquête sur les constructions infinitives de perception
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 207-221
L’enseignement/apprentissage des langues étrangères sous l’éclairage de la théorie des systèmes complexes et dynamiques. Exemple de philologie française à l’Université de Wrocław
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 223-236
Vision apocalyptique dans « Le Microbe du professeur Bakermann » de Charles Épheyre et « Une Invasion de Macrobes » d’André Couvreur
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 237-249
Rituels mortuaires version 2.0 – les visions de Sophie Calle, Christian Boltanski et Marie Darrieussecq
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 251-262
Pour une approche différentielle de la représentation du discours autre ( « La Représentation du Discours Autre. Principes pour une description » , par Jacqueline Authier-Revuz, Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2020)
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 265-269
L’apprentissage informel des langues étrangères : vers la délimitation d’un nouveau champ de recherches didactiques ( « The Handbook of Informal Language Learning » , par Mark Dressman et Randall William Sadler, Wiley-Blackwell, Hoboken 2020)
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 269-273
Expression du sens résultatif en français et en polonais ( « Rezultatywność w języku francuskim i polskim » , par Małgorzata Nowakowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020)
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 273-276
Al confine tra traduttologia e comparatistica ( « Włosko-polskie pogranicze literackie za panowania Stanisława Augusta » , par Justyna Łukaszewicz, Universitas, Kraków 2021)
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 277-280
Trois portraits de traductrices polonaises ( « Trzy tłumaczki » , par Krzysztof Umiński, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2022)
Romanica Wratislaviensia, Construire le sens. Entre le mot, le texte et le discours, Strony 281-285