Artykuły:
Miejsce statutu i regulaminu zakładu administracyjnego w systemie źródeł prawa. Kwestie wybrane
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 259 - 291
Pobierz artykuł PDF
Wybrane problemy administracji świadczącej w zakresie wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 127 - 148
Pobierz artykuł PDF
Edukacja osób niepełnosprawnych jako dobro wspólne na tle rozważań administracyjnoprawnych
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 119 - 142
Pobierz artykuł PDF
Polityka administracyjna a samorządowa polityka oświatowa — na gruncie nauk prawnoadministracyjnych
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 159 - 178
Pobierz artykuł PDF
Wybrane segmenty otoczenia administracji publicznej w sferze edukacji i ich wpływ na oświatę samorządową w zakresie wykonywania zadań oświatowych
Przegląd Prawa i Administracji, Otoczenie administracji publicznej, Strony 159 - 182
Pobierz artykuł PDF
Rola organizacji pozarządowych w działalności gospodarczej na przykładzie fundacji
Ekonomia, Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 183 - 198
Pobierz artykuł PDF
Obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie edukacyjne — na tle reformy edukacji de lege lata i de lege ferenda
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 7, 2016, Strony 183 - 206
Pobierz artykuł PDF
Wybrane źródła prawa zakładowego i rola władztwa zakładowego wobec użytkownika zakładu administracyjnego
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 529-546
Pobierz artykuł PDF
Niepomijalność administracji publicznej w zakresie władztwa zakładowego — „skreślenie z listy uczniów szkoły” na kanwie orzecznictwa sądowoadministracyjnego
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 227-244
Pobierz artykuł PDF
Autonomiczny kontekst i wymiar szkoły wyższej w państwie — wybrane zagadnienia
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 321-332
Pobierz artykuł PDF
Szczególny przykład szkoły wyższej w nauce prawa administracyjnego — wybrane zagadnienia
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 81-100
Pobierz artykuł PDF