Artykuły:
Recenzja: Wacław Uruszczak, "Historia państwa i prawa polskiego", t. 1 "966–1795", Warszawa 2010
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 331 - 337
Pobierz artykuł PDF
Pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego (1923–2009)
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 5 - 11
Pobierz artykuł PDF
W kwestii przedmiotu historia państwa i prawa Polski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 131 - 144
Pobierz artykuł PDF
Zakład Historii Państwa i Prawa Polski
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 31 - 48
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Lech Krzyżanowski, Historia ustroju i prawa w Polsce. Repetytorium. Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2013, ss. 280
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 15, 2014, Strony 141 - 145
Pobierz artykuł PDF
Prace magisterskie na kierunkach Prawo i Administracja pisane na seminarium Profesora Kazimierza Orzechowskiego
Prawo, Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 27 - 38
Pobierz artykuł PDF
Supremacja religii stanu a tolerancja wyznaniowa w Rzeczypospolitej szlacheckiej
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 105 - 114
Pobierz artykuł PDF
Zamieszkanie w aglomeracji wałbrzyskiej a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Prawo, 315/1, 2013, Strony 175 - 193
Pobierz artykuł PDF
Kształtowanie się regionu wałbrzyskiego jako jednostki podziału terytorialnego
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 219 - 228
Pobierz artykuł PDF