Artykuły:
Pojęcie reprezentacji. Uwagi teoretycznoprawne
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 35 - 49
Pobierz artykuł PDF
Cywilnoprawne aspekty umowy cesji wierzytelności oraz umowy o subpartycypację zawieranych w procesie sekurytyzacji wierzytelności
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 319 - 331
Pobierz artykuł PDF
Aspekty podmiotowości prawnej Skarbu Państwa
Prawo, Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Strony 173 - 195
Pobierz artykuł PDF
Zasady organizacji i działania Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Wybrane aspekty porządku instytucjonalnego w sektorze łączności elektronicznej
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 349-363
Pobierz artykuł PDF