Artykuły:
Znaczenie Protokołu nr 7 do Traktatu z Lizbony dla procesów integracyjnych w Unii Europejskiej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 67 - 82
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie w błąd jako przesłanka ochrony konsumentów
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 111 - 125
Pobierz artykuł PDF
Klauzule abuzywne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 257 - 271
Pobierz artykuł PDF
Prowadzenie działalności edukacyjnej przez Kościół katolicki — aspekty prawne
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 105 - 131
Pobierz artykuł PDF
Zasada ochrony konsumentów a zasada wolności działalności gospodarczej w świetle przepisów Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 203 - 219
Pobierz artykuł PDF
Ochrona tajemnic wpolskim porządku prawnym — tajemnica radcowska i adwokacka
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 65 - 82
Pobierz artykuł PDF
Ochrona tajemnicy zawodowej komornika sądowego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 71 - 84
Pobierz artykuł PDF
Oddziaływanie prawa do przenoszenia danych na sytuację prawną konsumenta
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 365-375
Pobierz artykuł PDF
Przetwarzanie danych osobowych przez gminne ośrodki pomocy społecznej w ramach przyznawania świadczeń z pomocy społecznej
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 137-149
Pobierz artykuł PDF