Artykuły:
A Taxation mechanism of financial instruments in Poland
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 315 - 329
Pobierz artykuł PDF
Dekompozycja indeksu produktywności Malmquista w modelu DEA
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 273 - 285
Pobierz artykuł PDF
Wyjściowa ocena stanu majątkowo-finansowego publicznego szkolnictwa akademickiego w Polsce
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 275 - 302
Pobierz artykuł PDF
Sprzedaż poniżej kosztu własnego w przedsiębiorstwie wieloasertymentowym
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 21 - 28
Pobierz artykuł PDF
An analysis of tax inspections efficiency in countering the grey area in trade — a case of the Internet
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 137 - 145
Pobierz artykuł PDF
Ewolucyjny obraz przekształceń systemu ochrony zdrowia w Polsce
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 89 - 101
Pobierz artykuł PDF
Grey area and delinquency in liquid fuel trading — tax dimension of a phenomenon
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 133 - 143
Pobierz artykuł PDF
Ewolucyjny rozwój rachunkowości — zarys problemu
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 115 - 123
Pobierz artykuł PDF
Classification of chosen OECD countries according to their didactic efficiency with the usage of taxonomic measure of development
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 319 - 331
Pobierz artykuł PDF
Przegląd doświadczeń europejskich i światowych w procesie pomiaru efektywności wykorzystania zasobów publicznego szkolnictwa wyższego
Ekonomia, Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku, Strony 63 - 79
Pobierz artykuł PDF
Przekroje struktury kosztów w publicznych uczelniach akademickich w Polsce
Ekonomia, Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 223 - 238
Pobierz artykuł PDF
An analysis of sources of financing public and non-public higher education in Poland in 2004–2009
Ekonomia, Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 305 - 321
Pobierz artykuł PDF
Problem dyscypliny finansów publicznych w państwowej szkole wyższej. Zarys prawny
Ekonomia, Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, Strony 161 - 171
Pobierz artykuł PDF
Zmiana opodatkowania obrotu suszem tytoniowym akcyzą próbą ograniczenia szarej strefy w Polsce
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 15, 2014, Strony 169 - 182
Pobierz artykuł PDF
Kontrowersje wokół kosztów reprezentacji i reklamy. Analizy bilansowo-podatkowe
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 91-102
Pobierz artykuł PDF
Podatkowe oraz bilansowe ujęcie znaku towarowego
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 103-116
Pobierz artykuł PDF
Autorytarne sterowanie szkołą wyższą jako determinanta zarządzania i finansowania szkolnictwa wyższego w PRL
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 347-358
Pobierz artykuł PDF
Koncepcja efektywności oceny przedsiębiorstw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej ewolucja
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 51-59
Pobierz artykuł PDF