Artykuły:
Dostęp do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków – wybrane kwestie dyskusyjne
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 193 - 201
Pobierz artykuł PDF
Dyskusja: Szczególne przypadki udostępniania danych osobowych w związku z poszukiwaniem majątku dłużników przez wierzycieli firmy windykacyjne oraz problem zakresu umocowania pośrednika nieruchomości w dostępie do informacji znajdujących się w ewidencji gruntów i budynków
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 337 - 353
Pobierz artykuł PDF
Powoływanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji jako zasada bezpiecznego przetwarzania danych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 337 - 351
Pobierz artykuł PDF
Administrator Bezpieczeństwa Informacji a Inspektor Ochrony Danych na tle regulacji krajowych i  unijnych — wybrane zagadnienia
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 219 - 236
Pobierz artykuł PDF
Rada Sądownictwa na Łotwie
Przegląd Prawa i Administracji, Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 103 - 111
Pobierz artykuł PDF