Artykuły:
Charakter prawny składki na ubezpieczenie zdrowotne jako źródła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
Przegląd Prawa i Administracji, 97, 2014, Strony 99 - 115
Pobierz artykuł PDF
Zawieszenie zwrotu kosztów opieki zdrowotnej a dyrektywa transgraniczna
Przegląd Prawa i Administracji, 105, 2016, Strony 71 - 84
Pobierz artykuł PDF
Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i we Włoszech
Przegląd Prawa i Administracji, 115, 2018, Strony 81 - 95
Pobierz artykuł PDF
Treść i strony cywilnoprawnego stosunku służebności przesyłu
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 18, 2015, Strony 93 - 107
Pobierz artykuł PDF
Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Wielkiej Brytanii
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa, Strony 49 - 62
Pobierz artykuł PDF
Odpowiedzialność prawnofinansowa w ochronie zdrowia — wybrane zagadnienia
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 643-655
Pobierz artykuł PDF