Artykuły:
Współpraca przedsiębiorstw energetycznych i gmin w świetle art. 16 ust. 12 ustawy Prawo energetyczne
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 209 - 221
Pobierz artykuł PDF