Artykuły:
Katedra Prawa Konstytucyjnego — historia
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 267 - 277
Pobierz artykuł PDF