Artykuły:
Prawno-polityczna tradycja Europy a Unia Europejska
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 161 - 181
Pobierz artykuł PDF
Konstytucja III RP a prawo europejskie
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 165 - 178
Pobierz artykuł PDF
Katedra Prawa Konstytucyjnego — historia
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 267 - 277
Pobierz artykuł PDF
Europejskie źródła konstytucyjnego federalizmu północnoamerykańskiego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 325 - 336
Pobierz artykuł PDF
Najwyższa Rada Sądownictwa w Rumunii
Przegląd Prawa i Administracji, Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 143 - 150
Pobierz artykuł PDF
Prawo konstytucyjne na Uniwersytecie Lwowskim w okresie międzywojennym
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2, 2011, Strony 149 - 179
Pobierz artykuł PDF
Polityczne znaczenie Sudetów i Karpat
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 5, 2014, Strony 49 - 71
Pobierz artykuł PDF
Krótka historia polskiego sformalizowanego konstytucjonalizmu
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 7, 2016, Strony 21 - 35
Pobierz artykuł PDF
Podmioty suwerennej władzy państwowej w XX-wiecznych Niemczech
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 8, 2017, Strony 51 - 71
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat powstawania i charakteru konstytucyjnych ustrojów prawnopolitycznych byłego Trzeciego Świata
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 187-201
Pobierz artykuł PDF
Przestrzenna dyslokacja ośrodków władania
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, , Strony 111-127
Pobierz artykuł PDF
Widziana z III RP prawnopolityczna tożsamość Polski Ludowej
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 89-101
Pobierz artykuł PDF