Artykuły:
Swoboda przemieszczania się studentów w Unii Europejskiej — prawo dostępu do szkolnictwa wyższego i stypendiów w kontekście transnarodowym
Przegląd Prawa i Administracji, Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 261 - 290
Pobierz artykuł PDF