Artykuły:
Godność człowieka w otoczeniu administracji publicznej — wybrane zagadnienia
Przegląd Prawa i Administracji, Otoczenie administracji publicznej, Strony 45 - 61
Pobierz artykuł PDF
Otoczenie administracji publicznej — wybrane zagadnienia
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 413-429
Pobierz artykuł PDF