Artykuły:
Sylwetki procesualistów
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 405 - 417
Pobierz artykuł PDF
Wyłączenie biegłego w postępowaniu arbitrażowym
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 9 - 28
Pobierz artykuł PDF
Posiedzenie przygotowawcze (art. 2054–2058 k.p.c.) — uwagi wybrane de lege lata i de lege ferenda
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 273-286
Pobierz artykuł PDF
Posiedzenie przygotowawcze jako konsensualna forma zakończenia postępowania cywilnego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 165-179
Pobierz artykuł PDF
Arbitraż w posttotalitarnych czasach PRL — uwagi wybrane na tle zakresu podmiotowego dopuszczalności arbitrażu (dawny art. 697 § 3 i 4 k.p.c.)
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 17-29
Pobierz artykuł PDF