Artykuły:
Recenzja: Marcin Michał Wiszowaty, "Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny", Warszawa 2008
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 201 - 203
Pobierz artykuł PDF
„Aktualne problemy reform konstytucyjnych”. 54. zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Augustów, 10–12 maja 2012 r.
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 149 - 151
Pobierz artykuł PDF
Orzecznictwo sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego w latach 2009–2013
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 83 - 97
Pobierz artykuł PDF
„Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego” 57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego. Zielona Góra, 17–19 września 2015 r.
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 259 - 262
Pobierz artykuł PDF
Konstytucyjna wolność pracy
Przegląd Prawa i Administracji, Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 309 - 333
Pobierz artykuł PDF
„Dobrostan zwierząt. Prawo — Etyka — Filozofia”, Wrocław 15 maja 2019 roku
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 157 - 160
Pobierz artykuł PDF
Orzecznictwo sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014–2020
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 63-74
Pobierz artykuł PDF