Artykuły:
Rada Sądownictwa Republiki Litewskiej
Przegląd Prawa i Administracji, Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich, Strony 93 - 101
Pobierz artykuł PDF