Artykuły:
Funkcje postępowania przygotowawczego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 195 - 202
Pobierz artykuł PDF
Katedra Postępowania Karnego — tradycja i współczesność
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 23 - 31
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja paradygmatu procesu karnego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 1, 2010, Strony 129 - 160
Pobierz artykuł PDF
Granice tymczasowego aresztowania w polskim procesie karnym w świetle klauzuli limitacyjnej i zasady proporcjonalności
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2, 2011, Strony 76 - 91
Pobierz artykuł PDF
Standard dostępu do informacji o podstawie dowodowej tymczasowego aresztowania w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 241-254
Pobierz artykuł PDF