Artykuły:
Zbycie przez syndyka składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości — zagadnienia wybrane
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 433 - 442
Pobierz artykuł PDF
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym jako jedna z form ochrony prawnej udzielanej większej liczbie podmiotów
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, Strony 253 - 269
Pobierz artykuł PDF
Zawieszenie i podjęcie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o.
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 311-322
Pobierz artykuł PDF
Ponadczasowość regulacji prawnych dotyczących niewypłacalności
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 241-251
Pobierz artykuł PDF