• Charakter prawny obowiązku inwestora właściwego przygotowania inwestycji w umowie o roboty budowlane