Artykuły:
O współpracy Profesora Kazimierza Orzechowskiego z historykami
Prawo, Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 49 - 58
Pobierz artykuł PDF