Artykuły:
Spór o Księstwo Oleśnickie w latach 1647–1649. Ze studiów nad publicznoprawną pozycją książąt śląskich
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 53 - 66
Pobierz artykuł PDF
Pro memoria Kazimierza Orzechowskiego 1923–2009
Prawo, Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 5 - 9
Pobierz artykuł PDF
Artykuły porządku ziemskiego księstwa oleśnickiego z 29 lipca 1574 roku
Prawo, Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 137 - 148
Pobierz artykuł PDF
Przywilej ziemski Księstwa Oleśnickiego z 1559 r.
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 61 - 69
Pobierz artykuł PDF
Sąd ziemski Księstwa Opolsko-Raciborskiego w świetle przywileju z 1531 roku
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 303 - 312
Pobierz artykuł PDF
Pamięci Edmunda Kleina 1929–2011
Prawo, Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 5 - 8
Pobierz artykuł PDF
Konfederacja śląsko-morawska z 1389 roku
Prawo, Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 41 - 56
Pobierz artykuł PDF
Prejudykaty prawa kościelnego biskupa Wacława z 1415 roku
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 19 - 32
Pobierz artykuł PDF
Wolny wilkierz manów weichbildu i miasta Zielonej Góry z 1418 roku
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 93 - 105
Pobierz artykuł PDF
Zjazdy książąt śląskich z  1327 roku
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 85 - 98
Pobierz artykuł PDF
Zjazd książąt śląskich z 1329 roku
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 115 - 138
Pobierz artykuł PDF
Zjazdy książąt śląskich w 1331 roku
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 67 - 88
Pobierz artykuł PDF
Zjazdy książąt i stanów Śląska w latach 1332–1335
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 73 - 90
Pobierz artykuł PDF
Rok 1338 w ustrojowo-prawnych dziejach Śląska
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 11-27
Pobierz artykuł PDF