Artykuły:
Uwagi o udziale monarchów w tworzeniu francuskiego prawa sądowego ancien regime’u
Prawo, Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 185 - 196
Pobierz artykuł PDF