Artykuły:
Narodowosocjalistyczne prawo w poglądach Szymona Rundsteina
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 47 - 77
Pobierz artykuł PDF
Zasadnicze przejawy ingerencji w prawa podmiotowe prywatne jednostek przez III Rzeszę
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 45 - 74
Pobierz artykuł PDF
Przewodnie konstrukcje i pojęcia kodeksu handlowego z 1934 roku
Przegląd Prawa i Administracji, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 63 - 91
Pobierz artykuł PDF
Czek i jego forma w projekcie ustawy czekowej z 1923 roku
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 9, 2018, Strony 33 - 57
Pobierz artykuł PDF
Prawo jako czynnik integracji państwa w latach II Rzeczypospolitej
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 111 - 146
Pobierz artykuł PDF
Metoda opracowania i koncepcja kodeksu zobowiązań z 1934 roku
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 79 - 94
Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorstwo w projekcie części ogólnej kodeksu cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej z lat 1928−1932
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 187 - 207
Pobierz artykuł PDF
Regulacje prawne spółki cywilnej według ustawodawstw pozaborowych w II RP
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 229 - 265
Pobierz artykuł PDF
Pogranicza systemów prawnych, w szczególności pozaborowych, w pracach nad kodyfikacjami prawa cywilnego i handlowego w II RP
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 129 - 167
Pobierz artykuł PDF
Komisja Kodyfikacyjna II RP: pozycja ustrojowa, struktura organizacyjna, podejmowanie decyzji
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 109 - 151
Pobierz artykuł PDF
Z problematyki podmiotów prawa cywilnego i praw podmiotowych prywatnych obywateli polskich w Generalnym Gubernatorstwie
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 71-118
Pobierz artykuł PDF