Artykuły:
Roszczenia posiadacza rachunku bankowego na tle art. 120 § 1 zd. 2 k.c.
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 507 - 523
Pobierz artykuł PDF
Odwołanie bezterminowego poręczenia za dług przyszły
Prawo, Prace z prawa cywilnego. Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, Strony 437 - 455
Pobierz artykuł PDF
Bank jako osoba prawna szczególnego rodzaju
Prawo, Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, Strony 149 - 158
Pobierz artykuł PDF
Pojęcie hipotek dawnych po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece — kwestie intertemporalne
Prawo, 315/1, 2013, Strony 241 - 254
Pobierz artykuł PDF